Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
fore pre
fore pred
fore prethodan
fore prije
fore raniji
afforest pošumiti
afforestation pošumljavanje
afore ispred
afore napred
afore naprijed
afore pre
afore pred
afore prije
afore-mentinoed naveden
afore-mentinoed ranije spomenu
aforesaid gore pomenuti
aforesaid gore rečeni
before ispred
before napred
before naprijed
before pre
before pred
before prije
before ranije
before spreda
before sprijeda
beforehand blagovremeno
beforehand na vreme
beforehand na vrijeme
beforehand prethodno
beforehand prije toga
beforehand ranije
beforehand unapred
beforehand unaprijed
domestic and foreign trade unutrašnja i spoljna
domestic and foreign trade unutrašnja i vanjska
forearm dolaktica
forearm podlaktica
forebear predak
forebear predhodnik
forebode naslutiti
forebode predosetiti
forebode predosjetiti
forebode pretskazati
foreboding predosjećanje
forecast predvidjanje
forecast predviđanje
forecast pretskazati
forecast proračun
forecast proračunati
forecastearning planiranje prihoda
foreclose unapred
foreclose unaprijed
forefather praotac
forefather predak
forefathers preci
forefinger kažiprst
forefront lice
forefront prednji deo
forefront prednji dio
forego predhoditi
foregone unaprijed odlučen
foreground prednji plan
foreground prvi plan
foreground prvo mjesto
forehand pravovremen
forehand s desne strane
forehead pouzdanje
forehead čelo
foreign inostrani, inostran
foreign inozemni
foreign stran
foreign stranački
foreign tudj
foreign tuđ
foreign accounts receivable potraživanja iz inos
foreign agent inostrani zastupnik
foreign country inostranstvo
foreigner stranac
foreigner strankinja
foreland greben
foreland rt
foreleg prednja noga
forelock pramen kose
foreman nadzornik
foreman predradnik
foremast jarbol
foremost glavni
foremost najpre
foremost najprije
foremost prvi
forenoon jutro
forenoon pre podne
forenoon prije podne
forerunner glasnik
forerunner predhodnik
forerunner preteča
foresaw past od foresee
foresaw predviđen (past od f
foresee predvideti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: fore
- prevod za riječ: fore

Naš jezik Engleski jezik
p.p. foretell foretold
past foretell foretold
past od foresee foresaw


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| gore | afore | more | bore | core | fare | fire | foe | for | force | ford | forge | fork | form | fort | forte | lore | ore | pore | sore | tore | wore | yore |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba