Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
heat grijati
heat jara
heat predtakmičenje
heat razigrati se
heat toplina
heat toplota
heat uzbudjenje
heat uzbuđenje
buckwheat heljda
central heating centralno grijanje
cheat obmanjivati
cheat obmanuti
cheat podvaliti
cheat prevara
cheat varalica
fan-heater kalorifer
heat sink rashladni profil
heat treatment obrada
heater grijalica
heath ledina
heath ravnica
heath stepa
heathen neznabožac
heathen neznabožački
heather vresak
heather vrijesak
heating grijanje
heating zagrevanje
heating zagrijevanje
overheat pregrejati
overheat pregrijati
self-heat samozagrijevanje
self-heating samozagrijevanje
self-heating samozagrijevni
sheath djelnica
sheath dužica
sheath futrola
sheath korice
sheath međa
sheath obloga
sheath omotač
sheath oplata
sheath pokrivač
sheathe obložiti
sheathe opšiti tkaninom
sheathe staviti u kor.
sheathe staviti u korice
sheathe zastiti omotom
sheathe zaštiti omotom
sheathed obložen
sheathin oblaganje
sheathin obloga
sheating postavljanje
theater kazalište
theater pozorište
theatre kazalište
theatre pozorište
theatre box loža
theatrical kazališni
theatrical pozorišni
theatrical teatralan
waste heat otpadna toplota
water-heater uređaj za grijanje v
wheat pšenica
white-heat bijelo usijanje
yellow heat žuto usijanje


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| beat | cheat | eat | hvat | feat | hat | head | heal | heap | hear | heart | heath | meat | neat | peat | seat | teat | wheat |


Moj prvi engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba