Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
head glava
head načelnik
head predstojnik
head stati na čelo
head voditi
head vodja
head vođa
head čelni
ahead ispred
ahead na čelu
ahead nad
ahead napred
ahead naprijed
ahead sprijeda
arrow-headed strelast
bald headed ćelav
bald-headed ćelav
bare headed gologlav
bare-headed gologlav
behead odrubiti glavu
behead otsjeći glavu
blockhead balvan
blockhead glupak
blockhead greda
bolt-head glava vijka
bridgehead mostobran
bulkhead masivna glava
bulkhead pregrada
copperhead bjelouška
cutter head glava za bušenje
cutter head glava za glodanje
dip headlights ablendovati
dividing head ploča podione glave
dunderhead glupak
forehead pouzdanje
forehead čelo
go ahead preduzimljiv čovjek
go ahead predvoditi
head of cattle govedo
head of cattle goveče
head of department načelnik službe
head off odmamiti
head office centrala
head office direkcija
head on ravno
head on čelom naprijed
head stock kućište vretena
head-on ravno
headache glavobolja
header zaglavlje
header zaglavlje stranice
header label naslovna oznaka
header label vodeća labela
header label čeona labela
header row zaglavni redak
heading glavav
heading naslov
heading natpis
heading zaglavlje
headland rt
headlight far
headlight prednje svetlo
headlight prednje svjetlo
headlights farovi
headline glavni naslov
headlong nagao
headlong naglavce
headlong naprasit
headlong strm
headmaster direktor
headmaster direktor škole
headmost isturen
headmost prednji
headquarters centrala
headquarters direkcija
headquarters generalštab
headquarters sjedište
headquarters štab
headstrong jogunast
headstrong uporan
headword vodeća riječ
heady nagao
heady nesmotren
hexagonal-headed bolt zavrtanj sa šestostr
hogshead 238 litara
hogshead mjera za tečnost
hogshead veliko bure
hotheaded brzoplet
hotheaded uspaljiv
letter head list pisma
letterhead natpis firme
letterhead zaglavlje pisma
overhead dodatan
overhead dometnut
overhead gornji
overhead nad glavom
overhead odozgo
overhead površinski
overhead režija
overheads opšti troškovi
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: head
- prevod za riječ: head


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ahead | bead | dead | had | heady | heal | heap | hear | heard | heat | heed | held | herd | lead | read | hlad |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba