Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
jug bokal
jug krčag
jug pehar
biconjugate bikonjugovan
conjugal bračni
conjugal supružanski
conjugation konjugacija
juggle prevariti
juggle čarolija
jugoslav Jugoslaven
jugoslav jugoslaven
jugoslav jugoslovenski
subjugate podjarmiti
subjugate podjarmljivati
subjugate pokoriti
subjugate potčiniti
subjugation podjarmljivanje

Naš jezik Engleski jezik
jug south
bikonjugovan biconjugate
jugo south wind
jugoistočni south east
jugoistok south east
jugoistok south-east
jugoistok southeast
Jugoslaven jugoslav
jugoslaven jugoslav
Jugoslaven yugoslav
jugoslaven yugoslav
jugoslavija yugoslavia
jugosloven yugoslav
jugoslovenka yugoslav
jugoslovenski jugoslav
jugoslovenski yugoslav
jugovina thaw
jugozapad southwest
kaljuga bog
konjugacija conjugation
medjugradski intercity
međugradski intercity
medjugradski interurban
međugradski interurban
na jug southward(s)
okrenut jugu southerly
okrenut jugu southward
pepeljuga cinderella
prema jugu southward
stanovn.juga southerner
stanovnik juga southerner
u pravcu juga southwards
vijuganje wriggle
vijugati se trail
vijugav cranky
vijugav serpentine
vijugav sinuous
vijugav tortuous


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bug | dug | lug | hug | jag | jig | jog | jul | jun | jut | mug | pug | rug | jugo | tug |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba