Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
lug potezanje
lug trzaj
antiplugging protiv uključiv
banana plug banana utikač
deluge potop
left-luggage garderoba
luggage prtljag
plug duhan
plug duvan
plug kljuse
plug pucati
plug raga
plug svećica
plug svjećica
plug utikač
plug zapušač
plug začepiti
plug čep
slug cjevčica
slug jezgro
slug komad
slug matrica
slug umetak
sluggard lenj
sluggard lenjivac
sluggard lenjština
sluggard lijen
sluggard lijenština
sluggard trom
slugged usporen
sluggish inertan
sluggish lenj
sluggish lijen
sluggish polagan
sluggish spor
sluggish trom
sluggish business slabo odvijanje posl
sluggishness inertnost
unplug isključiti

Naš jezik Engleski jezik
lug grove
dizati polugom lever
dvokraka poluga yoke
koljenasta poluga toggle
kontaktna poluga blade
loša usluga disservice
lugar forester
lugar ranger
nožna puluga pedal
plug plough
plug plought
plug plow
pogrebne usluge funeral services
pokretna poluga piston rod
pokretna poluga piston-rod
pokretna poluga toggle
poluga arm
poluga bar
poluga cager
poluga crank
poluga cylinder
poluga ingot
poluga lever
poluga treadle
poluga winch
poluga (zlata) bullion
poluga sa tegom weighted lever
poluga za dizanje tappet
poluga za izravnjava balance lever
poluga za upravljanj control lever
poluga za vođenje slide rail
poluga za zaustavlja arresting lever
poluga znaka type rod
polugodište semester
posluga domestic
posluga servants
posluga service
pristupna polug access arm
protuusluga service rendered in return
raonik (pluga) coulter
raonik pluga coulter
sluga attendant
sluga boy
sluga butler
sluga groom
sluga hind
sluga lackey
sluga lakey
sluga man
sluga menial
sluga page
sluga serf
sluga servant
sluga valet
sluga waiter
slugarenja menial
slugeranjstvo servility
spojna poluga shakle-bar
stručne usluge expert services
torziona poluga torsion bar
učiniti uslugu accommodate
učiniti uslugu oblige
učiniti uslugu serve
usluga office
usluga service
usluga utility
usluge service
vučna poluga tie rod
zasluga desert
zasluga merit
zupčasta poluga rack


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| luk | bug | dug | lud | hug | jug | lag | leg | log | lung | mug | plug | pug | rug | lu? | slug | tug |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba