Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
just baš
just jedva
just nepristrasan
just pošten
just prav
just pravedan
just pravilan
just pravičan
just razborit
just upravo
adjust doterati
adjust dotjerati
adjust dovesti u red
adjust nagoditi
adjust namestiti
adjust nametnuti
adjust namjestiti
adjust podesiti
adjust podešavati
adjust poravnati
adjust prilagoditi
adjust proveriti
adjust provjeriti
adjust regulisati
adjust uskladiti
adjust uskladjivati
adjust usklađivati
adjust ustanoviti
adjustability podešljivost
adjustable podesiv
adjustable pokretni
adjustable promjenjljiv
adjustable wrench ključ sa podešavanje
adjusted podešen
adjusted prilagođen
adjusted values ispravka vrijednosti
adjuster podešavač
adjuster regulator
adjustin korekcija
adjustin podešavajući
adjustin podešavanje
adjustin za podešavanje
adjustment dotjerivanje
adjustment justiranje
adjustment montiranje
adjustment nameštanje
adjustment namještanje
adjustment određivanje
adjustment podešavanje
adjustment poravnavanje
adjustment prilagođavanje
adjustment proveravanje
adjustment provjeravanje
adjustment reguliranje
adjustment regulisanje
adjustment sastavljanje
adjustment usaglašavanje
half adjust zaokružiti
injustice nepravda
International Court of Justice Međunarodni sud prav
just like that upravo ovako
justice pravda
justice pravednost
justice pravica
justice pravičnost
justice pravo
justice sudija
justification opravdanje
justification pravdanje
justified opravdan
justify dati za pravo
justify obostrano poravn. te
justify opravdati
justify pravdati
justify prirediti (formu)
justify oneself opravdati se
justly pravedno
justly pravično
maladjusted neprilagodjen
maladjusted neprilagođen
maladjusted nesložan
miscarriage of justice pogrešna presuda
readjust preurediti
readjust prilagoditi
right adjust pomjeriti u desno
self-adjusting automatski
self-adjusting samopodešavanje
self-adjusting samopodešljiv
self-adjustment automatska regulacij
self-adjustment samonamještanje
unadjusted nemontiran
unadjusted nenamješten
unadjusted nepodešen
unjust nepravedan
unjustified neopravdan

Naš jezik Engleski jezik
čeljust jaw
čeljust jowl
čeljusti za pritezan gripping jaw
justificirati execute (someone)
justifikacija execution (of someone)
justiranje adjustment
krljušt scale(s)
ljuštenje parings
ljuštenje peelings
ljuštenje spall
ljuštiti blanch
ljuštiti peel
ljuštiti scale
ljuštiti shell
ljuštura conch
ljuštura pearl shell
ljuštura shell
nanjušti nose
nanjušti scent
oljuštiti pare
oljuštiti peel
oljuštiti pod
pljuštati pelt
pljuštati shower


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pust | bust | gust | dust | jest | jut | lust | must | oust | rust |


Rječnik medicinskih pojmova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba