Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
rust oslabiti
rust popustiti
rust rdja
rust rđa
rust snet
rust snijet
rust zardjati
rust zarđati
crust kora (hleba)
crust kora (hljeba)
crust ljuska
crust maska
crust pokožica
distrust nepouzdanje
distrust nepoverenje
distrust nepovjerenje
distrust sumnja
distrustful nepoverljiv
distrustful nepovjerljiv
distrustful sumnjičav
encrust okoreti
encrust okorjeti
entrust dati na čuvanje
entrust poveriti
entrust povjeriti
frustrate onemogućiti
frustrate osujetiti
frustrate remetiti
frustrate uništiti
incrustation ukrašavanje
mistrust nemati povere.
mistrust nemati povjerenje
mistrust nepoverenje
mistrust nepovjerenje
mistrust sumnja
mistrustful nepoverljiv
mistrustful nepovjerljiv
mistrustful podozriv
rustic grub
rustic neotesan
rustic priprost
rustic prost
rustic seljak
rustic seljački
rusticate uputiti na selo
rusticate živjeti na sel
rustle krasti
rustle užurbati
rustle šuštati
rustler energičan
rustler konjokradica
rustler preduzimljiv
rustproof nerđajući
rusty mrzovoljan
rusty neprijazan
rusty užegao
rusty zapušten
rusty zardjao
rusty zarđao
thrust gurati
thrust gurnuti
thrust nagrnuti
thrust nasrtaj
thrust navala
thrust potisak
thrust pritisak
thrust tiskati
thrust udar
thrust bearing aksijalno ležište
trust dati na veres.
trust dati na veresiju
trust imati poverenja
trust imati povjerenje
trust kartel
trust oslonac
trust osloniti se
trust pouzdati se
trust poverenje
trust povjerenje
trust rešetka
trust trust
trust verovati
trust vjerovati
trust čuvanje
trustee povjerenik
trustee staratelj
trustee tutor
trustee zastupnik
trustee čuvar
trustful pouzdan
trustful poverljiv
trustful povjerljiv
trustworthy pouzdan
trustworthy poverljiv
trustworthy povjerljiv
trustworthy person pouzdanik
trusty pouzdan
trusty veran
trusty vjeran

Naš jezik Engleski jezik
akcionarsko društvo joint-stock company
akcionarsko društvo stock korporation capital
baruština fen
baruština marsh
baruština moor
baruština morass
birano društvo galaxy
dioničko društvo stock company
dobrotvorno društvo charity
društ.položaj status
društ.život society
društve association
društven convivial
društven gregarious
društven sociable
društven social
društvena klasa caste
društvene nauke social sciences
društveni social
društveni ološ lees
društveni ološ scum
društveni ološ underworld
društveni položaj status
društveni red order
društveni život society
društveno association
društveno poduzeće social company
društveno preduzeće social company
društveno-ekonomski socioeconomic
društveno-politički sociopolitical
društvenost sociability
društvenost society
društvo association
društvo association
društvo bevy
društvo body
društvo circle
društvo company
društvo consort
društvo crew
društvo fellowship
društvo party
društvo society
društvo union
društvo jednog lica sole trader
grušt chafer
hrušt cockchafer
inkrustacija scurf
inkrustacije scurf
lovačko društvo hunting sportsmen's club
muško društvo stag party
nedruštven antisocial
nedruštven dissociable
nedruštven reserved
nedruštven unsociable
osiguravajuće društv insurance company
podruštvljavanje socialization
pokopno društvo funerary company
razbarušti tousle
razrušti blast
srušti overthrow
srušti subvert
trust trust
vatrogasno društvo fire company


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pust | bust | crust | gust | dust | just | lust | must | oust | rest | ruse | rush | rusk | rus | rusty | rut | rast | trust |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba