Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
kanal aqueduct
kanal canal
kanal channel
kanal duct
kanal trench
kanal trough
kanal tunnel
kanal water way
kanal water-way
kanal watercourse
birač kanala tuner
bočni kanal sidechannel
dovodni kanal flume
dvokanalni two-channel
glavni kanal trunk
ispusni kanal exhaust trunk
jednokanalni single-channel
kanal za brodove shipway
kanal za otpatke chip tube
kanalizacija sewage
kanalizacija sewers
kanalizacija soil pipe
kanalizacije soil-pipe
kanalizaciona cijev sewage system pipe
kanalizaciona cijev sewer
kanalizirati channel
kopati kanal trench
odlivni kanal waterway
odvodni kanal sewer
odvodni kanal sink
odvodni kanal sluice
opslužni kanal server
sistem kanaliz. sewerage
sistem kanalizacije sewerage
ulazni kanal uptake
ventilacioni kanal trunk
vodovod i kanalizaci plumbing and sewerage
zračni kanal air duct
zračni kanali air ducting


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| banal | cabal | canal | carnal | fatal | final | kayak | kanap | manual | nasal | naval | panel | penal | renal | sandal | tonal | vandal | venal | zonal |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba