Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
land aterirati
land iskrcati se
land kopneni
land kopno
land pristati
land zemlja
barren land golet
blandish laskati
blandish ulagivati se
blandishment laskanje
blandishment nagovaranje
bogland rit
borderland granica
borderland rub
clandestine skriven
clandestine tajan
clear land iskrčiti
clear land krčiti
colander cedilo
colander cjedilo
colander sito
england Engleska
england engleska
fatherland otadžbina
foreland greben
foreland rt
garland venac
garland vijenac
gland žlijezda
headland rt
highland brdovit kraj
highland visija
highlander gorštak
hinterland pogranična zona
hinterland priobalni pojas
homeland domovina
homeland otadžbina
homeland postojbina
iceland island
icelander islandjanin
icelander islanđanin
inland kopneni
inland udaljen od mora
inslander ostrvljanin
ireland irska
island ostrvo
island otok
land register katastar
landing ateriranje
landing desant
landing iskrcavanje
landing sletanje
landing slijetanje
landlady domaćica
landlady gazdarica
landlord gazda
landlord gostioničar
landlord posjednik
landmark beleg
landmark biljeg
landmark orijentir
landscape krajolik
landscape pejsaž
landscape polegnuto
landscape položeno
landscape predeo
landscape predio
landslide odron
landslide odronjavanje
lowland nizija
lowland nizijski
mainland kontinent
mainland kopno
midlands srednja Engleska
midlands srednja englesk
motherland domovina
motherland otadžbina
Netherlands Nizozemska
netherlands holandija
no man's land ničija zemlja
outlandish inozeman
outlandish neobičan
outlandish prekomorski
outlandish čudan
overland kopneni
overland kopnom
overland preko kopna
overland suvozemni
pasture land pašnjak
plot of land gradilište
plot of land imanje
Poland Poljska
slander kleveta
slander klevetati
slander ogovarati
slander spletka
slanderer klevetnik
slanderous klevetnički
tank lander desantni tenkonosac
upland brdovit
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: land
- prevod za riječ: land

Naš jezik Engleski jezik
holandija netherlands
Holanđanin dutch
holandjanin dutch
holandski dutch
island iceland
islandjanin icelander
islanđanin icelander
oblanda wafer
škotlandjani scottish
škotlanđani scottish


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| and | band | lane | lan | gland | hand | lad | laid | lank | lard | lani | laud | lend | sand | wand |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba