Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
and a
and i
and naredba za spajanje
and pa
and te
aband nenormalan kraj
abandon napustiti
abandon odreći se
abandon okanuti se
abandon ostaviti
abandoned napušten
abandoned ostavljen
abandoned ozloglašen
abandoned raskalašan
abandoned raskalašen
abandoned raspušten
abandoning napuštanje
abandonment napuštanje
abandonment napuštenost
abandonment neusiljenost
abandonment odustajanje od
administration and judiciary opća uprava i pravos
aggrandize povećati
aggrandize povisiti
aggrandize pretjerivati
aggrandize preuveličavati
aggrandize proširiti
aggrandize uvećati
all-band širokopojasni
amateur band amaterski opseg
ampersand znak za struju (I)
and so on i tako dalje
and-gate i električno kolo
and-operation i-operacija
andesite andezit
antibanding protiv grupisanja
armband mali zaliv
armband narukvica
armband rukavac rijeke
armband zaštitni rukav
aroand oko
aroand okolo
aroand u blizini
back handed dvosmislen
back handed sumnjiv
back-handed dvosmislen
back-handed sumnjiv
ball-and -socket joint loptasti zglob
ball-and-socket joint kuglični zglob
band banda
band dijapazon
band družina
band grupa
band kolut
band lanci
band obruč
band odred
band okovi
band opseg
band orkestar
band pantljika
band područje
band pojas
band polje
band prsten
band rulja
band skupina
band spojiti
band traka
band trakast
band veza
band vezati
band vrpca
band zavoj
band break traksta kočnica
band control polje kontrole
band saw kružna testera
band scatter polje rasijanja
band spectra pojasni spektri
band spectra trakasti spektar
band-guard zaštitno polje
bandage obloga
bandage ovoj
bandage povez
bandage povezati
bandage povoj
bandage zavoj
bandage up isprevijati
bandit bandit
bandit razbojnik
bandoleer fišeklija
bandpass pojasni opseg
bandpass propusnik opseg
bandspread širenje opsega
bandspreader proširivanje opsega
bandwidth širina opsega
bandwidth širina područja
bandy dobacivati
bandy dodavati
bandy izmenjati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: and
- prevod za riječ: and

Naš jezik Engleski jezik
alatno sanduče work-box
amandman amendment
andezit andesite
andjeo angel
anđeo angel
arhandjel archangel
arhanđel archangel
banda band
banda gang
bandera pole
bandit bandit
banditizam recketeering
duhandžija tobacconist
duvandžija tobacconist
evanđelje gospel
glavnokomandujući commander in chief
holandija netherlands
Holanđanin dutch
holandjanin dutch
holandski dutch
island iceland
islandjanin icelander
islanđanin icelander
jevandjelje gospel
jevanđelje gospel
kand.naizbiruna kandidat
kanda... it seems that...
kandidat applicant
kandidat aspirant
kandidat candidate
kandidat nominee
kandidat probationer
kandidat na izborima kandidat
kandidatura candidacy
kandidirati se, kand run for office
kandidirati, kandido nominate
kandilo sanctuary lamp
kandža claw
kandža nail
kandža pounce
kandža talon
kandže clutch
kandžija scourge
kazandžija tinker
kazandžijska radnja coppersmith's shop
komanda command
komandant commander
komandir commander
komandna lista bill explosion
komandna ručica joystick
komandni sto benchboard
komandos commando
komandovati, komandi command
lavandula lavender
lišiti mandata (pol. unseat
mandarina mandarin
mandarina tangerine
mandat mandate
mandatni mandatory
mandator mandatary
mandolina mandolin
mandula almond
memorandum memo
memorandum memorandum
mrtvački sanduk coffin
mrtvački sanduk koffin
naimenovani kandidat candidate
narandža orange
narandžasta boja orange
nestandardan ungraded
nišandžija marksman
nišandžija pointer
oblanda wafer
odandje from there
operand operand
pandža claw
pijandura sir
pod mandatom mandated
podstandardan substandard
polustandard semistandard
polustandardni semistandard
pomorandža orange
poslanički mandat seat
poštanski sanduk letterbox
poštansko sanduče pillar box
poštansko sanduče post office box
prekomandovanje draft
propaganda propaganda
propaganda sedition
sandala sandal
sandalovina sandal
sandalovo drvo sandal
sanduče za ala work-box
sanduk box
sanduk chest
sanduk coffer
sanduk receptacle
skandal scandal
skandal scene
skandijum scandium
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: and
- prevod za riječ: and


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ad | add | aid | an | ant | any | band | end | hand | land | sand | wand |


Turski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba