Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
like dopasti se
like isto tako
like kao
like nalik
like poput
like sličan
like slično
like svidjati se
like sviđati
like sviđati se
like voleti
like voliti
like voljeti
alike isto tako
alike jednak
alike jednako
alike na isti način
alike nalik na
alike sličan
alike slično
atomlike kao atom
atomlike poput atoma
dislike ne trpeti
dislike ne trpiti
dislike ne voleti
dislike ne voliti
just like that upravo ovako
life like vjeran
life-like veran
likelihood mogućnost
likelihood verovatnoća
likelihood vjerovatnoća
likely verovatan
likely verovatno
likely vjerovatan
likely vjerovatno
likeness sličnost
likewise slično
likewise takođe
sportsmanlike sportski
sportsmanlike viteški
tree-like u obliku drveta
unlike drugačiji
unlike drugčiji
unlike koji nije sličan
unlike nejednak
unlike raznoimen
unlike poles raznoimeni polovi
unlikely malo verovatno
unlikely malo vjerovatno
unlikely neizvjestan
unlikely nevjerovatan
warlike borben
warlike ratnički
warlike ratoboran
warlike vojni
workmanlike dobro urađen
workmanlike majstorski
workmanlike stručan

Naš jezik Engleski jezik
kliker ally
kliker marble
liker liquer
liker liqueur
metla od like swab
oštrina slike resolution
otprilike approximately
otprilike comsi
otprilike some
otprilike thereabout(s)
otprilike thereabout
prilike atmosphere
prilike capabillity
prilike state
sitne razlike nicety
tržišne prilike market situation
velike količine bulk
za izradu slike for creating picture
životne prilike environment


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| alike | lice | lik | dike | hike | lake | lie | life | lime | line | liker | live | pike | liko |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba