Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
limit granica
limit kraj
limit krajnja granica
limit krajnost
limit ograničiti
limit prepreka
delimit omeđiti
delimitation razgraničavanje
delimiter odjeljivač pojed. di
delimiter odjeljivač pojedinih
illimitable bezgraničan
limitation nedoistatak
limitation nedostatak
limitation ograničenje
limitation uslov
limited ograničen
limitless beskonačan
limitless neizmjeran
speed limit dozvoljena brzina
speed-limit dozvoljena brz.
time limit vremenska granica
time limit vremensko ograničenj
unlimited beskonačan
unlimited beskrajan
unlimited bezgraničan
unlimited neograničen
unlimited absolute neograničen
unlimitedness bezgraničanost
upper limit gornja granica
upper limit gornja granica vrije

Naš jezik Engleski jezik
limited ltd
limitiran ltd


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| admit | delimit | digit | elicit | emit | lift | light | limb | lime | limited | limp | limpid | list | lit | livid | mimic | omit | remit | timid | visit | vomit |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba