Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
become lost izgubiti se
bill explosion komandna lista
bill explosion sastavnica
blossom cvet
blossom cvijet
blossom procvetati
blossom procvjetati
callosity zadebljanje
callosity žulj
cellulose celuloza
cellulose stanično tkivo
close blizak
close blokirati
close intiman
close kraj
close pokraj
close zatvoriti
closely gusto
closely izbliza
closely pažljivo
closely temeljito
closely tesno
closely tijesno
closet sobica
closet zidani orman
closet šupa
collossal kolosalan
collossal ogroman
colossal džinovski
colossal izvrstan
colossal kolosalan
colossus div
colossus džin
colossus kolos
coplimentary close završna forma-pozdra
disclose otkriti
disclose reći
disclosure raskrinkavanje
disclosure razotkrivanje
enclose ograditi
enclose priložiti
enclose staviti unutra
enclosure plot
enclosure prilog
explosion eksplozija
explosion prasak
explosive eksploziv
explosive eksplozivan
explosive praskav
floss sirova svila
foreclose unapred
foreclose unaprijed
galosh kaljača
gloss lažan sjaj
glossary glosar
glossary riječnik
glossy blistav
glossy sjajan
high explosive brizantni eksploziv
inclose sadržavati
inclose uključivati
losded opterećen
losded prenatrpan
losded preopterećen
lose gubiti
lose izgubiti
lose hair oćelaviti
lose weight mršaviti
lose weight omršaviti
loss gubitak
loss šteta
losses gubici
lost gubiti, izgubiti
lost izgubiti (proš. od l
lost izgubljen
philosophical filozofski
philosophy filozofija
population explosion demografska eksplozi
profit and loss dobitak i gubitak
range of products to enclose priložiti proizvodni
scintilloscope scintiloskop
semi-closed poluzatvoren
tuberculosis tuberkuloza
unclose otkriti
unclose otvoriti
vario-losser nelinearni element e
water closet nužnik
windage losses gubici ventilacije
windage losses ventilacioni gubici

Naš jezik Engleski jezik
los elk
bez milosti merciless
bez milosti pitiless
biološki biological
biološki indikator biometer
biološki sistem biosystem
biti u žalosti grieve
čahura (zoološki) follicle
davna prošlost lang syne
davna prošlost lang-syne
dotrajalost deterioration
dotrajalost frazzle
društveni ološ lees
društveni ološ scum
društveni ološ underworld
geološki potop debacle
ginekološka klinika gynaecological clinic
ginekološki gynaecological
glosar glossary
glosar thesaurus
gnjilost rot
hronološki chronological
hvalospev eulogy
hvalospev panegyric
hvalospev rhapsody
hvalospjev panegyric
hvalospjev rhapsody
ideološki ideological
izlapelost senility
izlapjelost senility
iznemoglost exhaustion
izvor svetlosti illuminant
izvor svjetlosti illuminant
jaglost measles
jedinica svjetlosne talbot
jednokolosiječno single-railed
kiselost acidity
klonulost collapse
klonulost lassitude
klonulost prostration
klonulost qualm
klonulost weariness
kolos colossus
kolosalan collossal
kolosalan colossal
kolosalan splendid
kolosek metal
kolosek rut
kolosijek metal
kolosijek rail gauge
kolosijek rut
krug svetlosti halo
loš atrocious
loš bad
loš evil
loš mean
loš nasty
loš poor
loš unsatisfactory
loš građevinar jerry builder
loš postupak misuse
loš radnik bungler
loš ugled disrepute
loša ishrana malnutrition
loša izrada bungle
loša navika addiction
loša osobina demerit
loša usluga disservice
loše amiss
loše badly
loše poorly
loše plaćati underpay
loše postupati abuse
loše postupati ill treat
loše postupati ill-treat
loše postupati maltreat
loše postupati misconduct
loše pristajati misfit
loše raditi scamp
loše raspoložen mumps
loše raspoloženje grouch
loše se ponaša misbehave
loše se ponašati misbehave
loše se vladati misconduct
loše sreće hapless
loše upravljanj misrule
loše upravljanje misrule
loše urađen unsound
loše uzemljen bad earth
loše zavareno mjesto bad weld
lošeg izgleda unsightly
lošeg kvaliteta shoddy
lošiji inferior
lošiji worse
losion lotion
losion za sunčanje suntan lotion
losos salmon
lososovo meso salmon
mahnitalost madness
malaksalost exhaustion
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: los
- prevod za riječ: los


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| lo | kos | os | ?os | bos | lot | lom | lov | sos | log | lop | lose | loss | lost | loz | low | nos |


Moj prvi slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba