Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
main glavni
main jači
main magistrala
main najvažniji
main ono glavno
main osnovni
main pučina
main veći
domain domen
domain imanje
domain područje
gas main plinska glavna cijev
main document glavni dokument
main office direkcija
main road magistrala
mainframe centralna jedinica
mainland kontinent
mainland kopno
mainly poglavito
mainly uglavnom
mainly većim delom
mainspring glavna opruga
mainspring glavna pobuda
maintain držati
maintain izdržavati
maintain nastaviti
maintain održavati
maintain očuvati
maintain podržavati
maintain pružiti
maintain sačuvati
maintain ustanoviti
maintain voditi
maintain liquidity održavati likvidnost
maintainable profit održivi profit
maintenance branjenje
maintenance hranjenje
maintenance izdražvanje
maintenance održavanje
maintenance oslonac
maintenance podrška
maintenance rukovanje
remain još postojati
remain mošti
remain ostaci
remain ostati
remain ruševine
remainder neprodana dela
remainder neprodana djela
remainder ostatak
remainder preostali deo
remainder preostali dio
remaining ostali
watermain glavna vodovodna cij


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| gain | lain | maid | mail | maim | man | mlin | pain | rain | vain |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba