Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mail oklop
mail pancir
mail pošta
mail poštanska torba
mail poštanske pošiljke
mail poštanski
mail slati poštom
mail slati poštom
mail staviti oklop
air mail avionska pošta
air-mail avionska pošta
airmail vazdušna pošta
blackmail ucena
blackmail ucenjivanje
blackmail ucjena
blackmail ucjenjivanje
by air mail avinska pošta
mail merge kreiranje cirkularni
mailing slanje pošte
mailing label naljepnica za poštan
mailman poštar


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ail | bail | fail | hail | jail | maid | maim | main | mal | maul | nail | pail | rail | sail | tail | wail |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba