Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mitt bokserske rukav
mitt rukavi.bezprsti
mitt rukavica bez prstiju
admittance admitansa
admittance pristup
admittance provodnost
admittance ulaz
admitted dopušten
be submitted biti podvrgnut
committee komisija
committee komitet
committee odbor
committee povjereništvo
fact-finding committee istražna komisija
intermittent isprekidan
intermittent sa prekidima
non committal izbjegavanje
non committal uzdržanost
non committal uzdržljiv
non-committal izbegavanje
non-committal uzdržanost
non-committal uzdržljiv
remittance novčana pošilj.
remittance novčana pošiljka
remittance poslana svota
remittance advice obavijest o plaćanju
self-admittance sopstvena provodnost
smitten obuzet
smitten paralizovan
smitten pogodjen
smitten pogođen
smitten poražen
smitten savladan
smitten uzet
steering committee upravni odbor
subcommitte pododbor
subcommittee podkomisija
teletransmitter daljinski predajnik
time emitter davalac vremena
transadmittance kompleksna strmina
transadmittance transadmitansa
transadmittance uzajamna admitansa
transmittal otprema
transmittal otpremanje
transmittal prenosni
transmittal slanje
transmittance prozirnost
transmittance prozračnost
transmitted odaslan
transmitted prenošen
transmitted propušten
transmitter mikrofon
transmitter odašiljač
transmitter otpremač
transmitter pošiljač
transmitter predajnik
transmitter radio predajnik
transmitter radiostanica
transmitting predaja
transmitting predajni
transmitting prenosni
transmittivity prenošljivost
unintermitted neprestan
unintermitting neprekidan
unintermitting neprestan
unremitting neprekidan
unremitting neprestan
unremitting stalan
x-mitter predajnik


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mito | mint | mist | mite | mutt | mit |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba