Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
admit dopustiti
admit dovesti
admit dozvoliti
admit odobriti
admit primiti
admit priznati
admit propustiti
admit pustiti
admit upustiti
admittance admitansa
admittance pristup
admittance provodnost
admittance ulaz
admitted dopušten
amity prijateljstvo
be submitted biti podvrgnut
blacksmith kovač
blacksmith's shop kovačka radnja
calamitous razoran
calamity nesreća
calamity propast
comity učtivnost
commit izvršiti
commit napraviti
commit načiniti
commit obavezati se
commit počiniti
commit genocide sprovesti genocid
commit perjury lažno se zakleti
commit suicide počiniti samoubojstv
commitment delo
commitment djelo
commitment obavezivanje
commitment čin
committee komisija
committee komitet
committee odbor
committee povjereništvo
concomitant prateći
coppersmith's shop kazandžijska radnja
deformity deformacija
delimit omeđiti
delimitation razgraničavanje
delimiter odjeljivač pojed. di
delimiter odjeljivač pojedinih
dormitory spavaonica
dynamite dinamit
emit davati
emit ispuštati
emit odašiljati
emiter brush predajna četkica
enmity mržnja
enmity neprijateljstvo
enormity gnusan zločin
enormity gnusoba
enormity podlost
equanimity hladnokrvnost
equanimity mirnoća
equanimity staloženost
extramity kraj
extramity krajnje mjere
extramity krajnost
extramity vrh
extramity završetak
extremity krajnost
extremity vrhunac
fact-finding committee istražna komisija
goldsmith zlatar
hermit pustinjak
illimitable bezgraničan
imitate imitirati
imitate oponašati
imitate podražavati
imitate podržavati
imitate povoditi se
imitation imitacija
imitation oponašanje
imitation podražavanje
imitator imitator
indomitable nepopustljiv
indomitable nesalomljiv
infirmity nemoć
infirmity slabost
inimitable neuporediv
intermittent isprekidan
intermittent sa prekidima
limit granica
limit kraj
limit krajnja granica
limit krajnost
limit ograničiti
limit prepreka
limitation nedoistatak
limitation nedostatak
limitation ograničenje
limitation uslov
limited ograničen
limitless beskonačan
limitless neizmjeran
locksmit bravar
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mit
- prevod za riječ: mit

Naš jezik Engleski jezik
mit myth
admitansa admittance
aeromiting air displays
aeromiting air show
dali želiš snimiti p do you want to save changes to
dimiti se fume
dimiti se reek
dimiti se smoke
dinamit dynamite
dojmiti se be impressed
dopremiti delivery
dopremiti supply
dvoumiti se hesitate
emitovati broadcast
emitovati, emitirati transmit
galamiti fuss
galamiti make a noise
galamiti noise
galamiti roister
galamiti vociferate
glumiti act
glumiti perform
glumiti personate
glumiti play
glumiti mimikom mum
grmiti thunder
imitacija imitation
imitator imitator
imitator simulant
imitator simulator
imitiranje mock
imitirati imitate
imitirati mimic
imitirati simulate
istovremeno emitovan simulcast
izbezumiti perturb
izbezumiti se amuck
izlomiti break out
izlomiti smash
izmamiti wheedle
iznajmiti hire (out)
iznajmiti hire
iznajmiti lease (out)
iznajmiti let
iznajmiti rent
izumitelj inventor
izumitelj azbuk morse
izumitelj morzerove morse
izumiti devise
izumiti imagine
izumiti invent
izumiti mint
jagmiti se contend
kalemiti inoculate
kalemiti (drvo) engraft
komitet committee
kompromitirati compromise
lemiti burn on
lemiti solder
lemiti tinker
limited ltd
limitiran ltd
lomiti break
lomiti na sitno scrap
lomiti se spall
mamiti allure
mamiti attract
mamiti dangle
mamiti lure
mamiti tout
miting meeting
miting rally
mititi bribe
mito bribe
mito corruption
mito rake off
mito rake-off
mito sop
mitologija mythology
mitraljez machinegun
mitropolit archbishop
mitropolit metropolitan
mitska ličnost myth
moći primiti seat
najmiti lease
najmiti rent
najmiti retain
nakalemiti graft
namamiti entice
namamiti wheedle
naumiti conceive
nepodmitljiv incorruptible
nepodmitljivost probity
odlomiti break off
odlomiti se splinter
odmamiti head off
oformiti form
okomit normal
okomit plumb
okomit precipitous
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mit
- prevod za riječ: mit


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bit | rit | mito | kit | mio | nit | mir | emit | fit | hit | it | lit | mat | mi | met | mid | mint | mis | mist | mite | mitt | mix | mi | omit | pit | sit | tit | mi? | mig | wit |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba