Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
nick beleg
nick biljeg
nick doći na vrijeme
nick napraviti rez
nick obeležiti
nick obilježiti
nick obmanuti
nick ogrebotina
nick oznaka
nick oštećeno mesto
nick oštećeno mjesto
nick pogoditi
nick pravi čas
nick prevariti
nick stići na vreme
nick uhapsiti
nick zadržati
nick zarez
nick zarezati
knick knack igračka
knick knack sitnica
knick-knack igračka
knick-knack sitnica
knickerbockers golf pantalone
knickers gaćice
nickel moneta
nickel nikel
nickel nikl
nickel poniklovati
nickname dati nadimak
nickname nadimak
panicky koji izaziva strah
panicky paničan

Naš jezik Engleski jezik
bionički bionical
bolesnički krevet sick bed
bolnička kola ambulance
bolnička soba ward
bolnički clinical
botanički botanical
buntovnički insubordinate
buntovnički rebel
buntovnički rebellious
buntovnički riotous
dionička glavnica share capital
dioničko društvo stock company
elektrotehnička škol school for electrical enginer.
etnički ethnic(al)
govornička veš. oratory
govornička vještina elocution
govornička vještina oratory
govornički oratorical
ironički ironic
isposnički ascetic
isposnički austere
izdajnički perfidious
izdajnički probiti
izdajnički serpentine
izdajnički treacherous
izletnička jahta pleasure boat
izletnički sightseeing
klevetnički defamatory
klevetnički slanderous
klinički clinical
kočnička papučica slipper
konjanički equestrian
korisničke instalaci custom instalation
korisničke liste custom lists
korisnički user
korisnički određeni user defined
kvantno mehaničko po versitron
kvantnomehanički wave-mechanical
linijski putnički av airliner
livnički zanat foundry
ljubavnički amatory
mehanička čvrstina mecanical strength
mehanički mechanical
mehanički mechanically
mehanički self-acting
mehanički bager navvy
mnemonički mnemonic
najamnički mercenary
nastavničko osoblje teaching staff
naučnički scientific
očajnički desperate
očajnički shrill
odvjetnički ured lawyer's office
odvjetnički ured solicitor's office
optuženička kl. dock
optuženička klupa dock
otpadnički apostate
pobjednički victorious
pobunjenički rebellious
početnički udžbenik primer
pokajnički penitent
pokajnički remorseful
pokajnički repentant
politehnički polytechnical
poluprovodnički semi-conductive
poluprovodnički semiconducting
posednički possessive
posednički proprietary
posjednički possessive
posjednički proprietary
poslanički mandat seat
pravnički legal
predsednički presidential
preljubnički adulterate
prestonički metropolitan
pretplatnička telegr telex
prevratnički subversive
prijestonički metropolitan
putnički brod liner
radnički savjet council of Workers
radnički sindikat trades union
ratnički martial
ratnički warlike
razbojnički predatory
riječnički thesauric
sa tehničkim podacim specified
samovlasnički autocratic
samrtnički deadly
samrtnički bled pallid
samrtnički blijed lurid
samrtnički blijed pallid
saveznička vojska auxillary
silnički autocratic
spojnički zakiv butt joint
srednja tehnička ško secondary technical school
srednja umjetnička š secondary school of art
suparnički rival
sveštenička služba ministry
sveštenička.sl. ministry
tajnički secretarial
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: nick
- prevod za riječ: nick


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| dick | kick | lick | neck | nice | pick | rick | sick | tick | wick |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba