Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
oko about
oko aroand
oko around
oko at
oko bud
oko eye
oko mesh
oko round
oko some
oko toward
autokod autocode
autokod jezik autocode
autokolimator autocollimator
autokonvekcioni autoconvective
autokorelacija autocorrelation
autokorelator autocorrelator
barokomora antichamber
bez okolišanja baldly
biokompjuter biocomputer
bjelokost ivory
broj blokova block count
čokolada chocolate
čokot vine
cvokotanje shiver
dijeliti na blokove block
divokoza chamois
dokolenice gaiter
dokolica leisure time
dokolica leisure
dokolica pastime
dokoljenice gaiter
dokoloca pastime
dokopati se come by
duboko dirnuti penetrate
duboko izvlačenje deep drawing
dubokouman profound
dužina oko dvjesta m furlong
dvokolica richshaw
dvokolice cart
dvokonusni biconical
dvokoračni two-step
evrokomunizam eurocommunism
fotokopija photocopy
fotokopiranje photocopier
fotokopirati photocopy
generator visokog na atomotron
glavnokomandujući commander in chief
inokosan alone
inokosan solitary
izokola from all around
izokola indirectly
jaje na oko fried egg
jednokolosiječno single-railed
klokotati murmur
klokotati seethe
kokodakanje cluck
kokodakati cackle
kokon pod
kokoš fowl
kokoš hen
kokoš poultry
kokos, kokosov orah coconut
kokošarnik roost
kokoška hen
kokosova palma coco
količina blokova block count
koža divokoze shammy
kožna dokoleni. puttee
kožna dokoljenica puttee
krokodil crocodile
krokodilska štipaljk alligator clip
kurje oko corn
lokom.zamanerv. pucher
lokomotiva engine
lokomotiva locomotive
lokot padlock
mlada kokoš pullet
muvati se oko buzz
nabran okovrat. ruff
nabran okovratnik ruff
naoko apparently
naokolo around
naokolo round
napokon finally
naširoko far and wide
naširoko in detail
neokolonijalizam neocolonialism
nepokoleban unmoved
nepokolebljiv resolute
nepokolebljiv rigid
nepokolebljiv rigidity
nepokolebljiv rocky
nepokolebljiv secure
nepokolebljiv steadfast
nepokolebljiv steely
nepokolebljiv stern
nepokolebljiv sticky
nepokolebljiv unfaltering
nepokolebljiv unshakable
nepokolebljiv unswerving
nepokolebljivost firmness
nepokoran disobedient
nepokoran recalcitrant
nepokoravanje disobedience
nespokojan restless
niz blokova bin
određivanje rokova scheduling
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: oko
- prevod za riječ: oko


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| iko | okov | soko | ako | ono | okno | ovo | ko |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba