Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
aniseikon fotoelektrični detek
beckon dati znak
beckon pozvati
blackout blokiranje
blackout gašenje
blackout pomračenje
blackout zamračenje
blackout zatamnjenje
checkout-counter kasa
cuckold prevareni muž
cuckold rogonja
cuckoo kukaica
cuckoo kukavica
deskop radna površina svih
hickory američki orah
hickory hikori
ikon ikona
ikon portret
ikon slika
knockout nokaut (sportski)
knockout nokautirati (sportsk
koffin mrtvački sanduk
komprehend obuhvatiti
komprehend razumeti
kopious bogat
kopious obilan
korean koreanac
korean koreanka
korean koreanski
korean koreanski jez.
korean koreanski jezik
kosher food košer
poprijeko abeam
reckon brojiti
reckon izbrojiti
reckon obračunati
reckon računati
reckon sabrati
reckonin brojenje
reckonin izračunjavanje
reckonin obračun
reckonin račun
reckonin računjanje
reckoning brojenje
reckoning izračunjavanje
reckoning obračun
reckoning računjanje
rekoncilation pomirenje
stock korporation capital akcionarsko društvo
walkalkover lako pobijediti
workout praksa
workout uvježbavanje

Naš jezik Engleski jezik
ko which
ko who
akademija likovnih u academy of fine arts
akcionarsko društvo joint-stock company
akcionarsko društvo stock korporation capital
ako if
ako provided
ako ne unless
akontacija payment in advance
akord accord
akord piecework
aktivna kompon, active device
aktivna komponenta active device
alkohol alcohol
alkohol liquor
alkohol stimulant
alkoholan alcoholic
alkoholan spirituous
alkoholičar alcoholic
alkoholizam alcoholism
alkoholni alcoholic
alkoholno piće hoock
alkoholno piće tipple
ambulantna kola ambulance
amonijakov ammoniac
anastigmatsko sočivo anastigmat
antialkoholičar teetotaler
antikoincidencija anticoincidence
antikoncipijens contraceptive
antikoroziv anticorrosive
aparat za kopiranje photocopier
aparat za kopiranje transcriber
apsolutni kod absolute code
arapski konj arab
arheopiskop archbishop
aritmetičko polje arithmetic item
arkuskosekans arc-cosecant
arkuskosinus arc-cosine
arkuskotangens arc-contangent
artiljerijsko gađanj shelling
aseptičko sred. aseptic
aseptičko sredstvo aseptic
asocijativni zakon associative law
astatičko ponašanje astatism
atomsfersko pištanje whistler
auto-škola driving school
autokod autocode
autokod jezik autocode
autokolimator autocollimator
autokonvekcioni autoconvective
autokorelacija autocorrelation
autokorelator autocorrelator
automatski kodirati autocode
automatsko centriran self-centering
automatsko dopunjava auto complete
automatsko dopunjava autocomplete
automatsko formatir. AutoFormat
automatsko formatira autoformat
automatsko ispitivan self-check
automatsko ispravlja auto correct
automatsko ispravlja autocorrect
automatsko ispunjava auto fill
automatsko ispunjava autofill
automatsko izdvajanj auto filter
automatsko izdvajanj autofilter
automatsko navođenje self-homing
automatsko oblikovan auto format
automatsko oblikovan autoformat
automatsko održavanj self-repairing
automatsko podeš.šir AutoFit
automatsko podešavan autofit
automatsko podmaziva self-oiling
automatsko pokretanj self-starting
automatsko ponavljan autotext
automatsko postrojen auto plant
automatsko povezivan autolink
automatsko pozivanje autocalling
automatsko pozivanje autopolling
automatsko praćenje autofollowing
automatsko praćenje autotrack
automatsko praćenje autotracking
automatsko programir autoprogramming
automatsko punjenje self-loading
automatsko ubacivanj auto-fill
automatsko vođenje self-guidance
automatsko zaustavlj self-stopping
automomatsko ispravk AutoCorrect
autorsko pravo copyright
avionsko krilce aileron
balkon balcony
baltičko more baltic sea
banka koja posred. k merchant banker
bankovna doznaka bank-assignement
barokomora antichamber
baroskop baroscope
baš tako exactly
beskompromisan uncompromising
beskonačan endless
beskonačan interminable
beskonačan limitless
beskonačan termless
beskonačan unlimited
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ko
- prevod za riječ: ko


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| o | oko | do | po | iko | kao | kod | ka | kos | go | ko | vo | no | kop | kob | ako | to | kov | mo | so | k |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba