Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
aeolotropic neizotropni
aerotron aerotron
anisotropic anizotropan
anisotropic neizotropan
anticyclotron anticiklotron
anticyclotron inverzni ciklotron
atomotron generator visokog na
audiotron audiotron
autotrack automatsko praćenje
autotracking automatsko praćenje
autotransductor autotransduktor
autotransformer autotrafo
axiotron aksiotron
bigotry fanatizam
bigotry slepa privržen.
bigotry slijepa privrženost
biotron biotron
calotron termostat
cyclotron ciklotron
protract crtati
protract odugovlačiti
protract odugovlačiti
protract otezati
protract protegnuti
protract razvući
protracted dugotrajan
protracted otegnut
protracted razvučen
protractor koji odugovlači
protractor kutomjer
protractor uglomjer
protrude isplaziti jezik
protrude isticati se
protrude isturiti
protrude viriti
protruding izbočen
protrusion ispružanje
protrusion izbočina
protrusion pomaljanje
protrusion stršenje
servotron servotron
tevotron tevotron
triotron triotron
trochotron trohotron
tropotron tip magnetofona
tropotron tropotron
varotron varotron
vibrotron trioda - tip
vibrotron vibrotron
videotron videotron
zyklotron ciklotron

Naš jezik Engleski jezik
aerotron aerotron
aksiotron axiotron
anizotropan anisotropic
anticiklotron anticyclotron
audiotron audiotron
autotrafo autotransformer
autotransduktor autotransductor
autotransformatorski autoinductive
biotron biotron
biti potreban need
biti u upotrebi obtain
bojni otrov chemical weapon
bojni otrov poison gas
bojni otrov war gas
brojač za upotrebu usage meter
ciklotron cyclotron
ciklotron smasher
ciklotron zyklotron
dotrajalost deterioration
dotrajalost frazzle
dotrajao used
dotrčati run up
dugotrajan lasting
dugotrajan long lasting
dugotrajan prolonged
dugotrajan protracted
dugotrajno long
imati potrebu be in the market for
imati potrebu require
inverzni ciklotron anticyclotron
izlazi iz upotr obsolescent
izlazi iz upotrebe obsolescent
izotropna antena unipole
izraž.potrebu must
izražavati potrebu must
korištenje,upotreba use
kotrljajuči ležaj rolling bearing
kotrljati roll
kotrljati tumble
kotrljati wheel
kotrljati se trundle
kotrljati se welter
kratkootrajan short-lived
kratkotrajan brief
kratkotrajan ephemeral
kratkotrajan evanescent
kratkotrajan momentary
kratkotrajan perishable
kratkotrajan short lived
kratkotrajan short-time
kratkotrajan soft
kratkotrajan transient
kratkotrajan transitory
lak za upotrebu user-friendly
masovna potrošnja mass consumption
motrenje watch
motriti behold
motriti peer
motriti regard
motriti scan
motriti watch
mukotrpan painstaking
neizotropan anisentropic
neizotropan anisotropic
neizotropni aeolotropic
nepodesan za upotreb unhandiness
nepotreban needless
nepotreban undesired
nepotreban unnecessary
nepotreban unwanted
nepotreban unwelcome
nepotrošen unspent
nervni bojni otrov nerve gas
nesmotren heady
nesmotren ill advised
nesmotren ill-advised
nesmotren improvident
nesmotren incautious
nesmotren inconsiderate
nesmotreno unadvisedly
neupotreba disuse
neupotrebjen unused
neupotrebljavan unused
neupotrebljen maiden
neupotrebljen unemployed
neupotrebljen unused
neupotrebljiv lumber
neupotrebljiv riff raf
neupotrebljiv rotten
neupotrebljiv unsuitable
neupotrebljiv useless
neupotrijebljen unemployed
opšte potrebe need
osmotriti take a look
otraga behind
otrcan banal
otrcan hackneyed
otrcan mangy
otrcan platitudinous
otrcan shabby
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: otr?ati
- prevod za riječ: otr?ati


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| oar | or | our |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba