Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
or ili
a priori aprioran
abettor podstrekač
abhor gaditi se
abhor mrzeti
abhor mrziti
abhorrence gadjenje
abhorrence gađenje
abnormal abnormalan
abnormal nenormalan
abnormal nepravilan
abnormal neprirodan
abnormal patološki
aborginal prastari
aborginal prvobitni
aboriginal iskonski
aboriginal prvobitni
aboriginal starosedelac
aboriginal starosjedilac
aboriginal urodjenički
aboriginal urođenički
abort abortirati
abort jalov
abort neuspeo
abort neuspio
abort pobaciti
abortion abortus
abortion nedonošče
abortion neuspjeh
abortion pobačaj
abortive jalov
abortive neuspeo
abortive neuspio
abortive prevremen
abortive prijevremen
abortive zaostao
abortive attempt nedonošče
absorb apsorbovati
absorb obuzeti
absorb progutati
absorb upiti
absorb usisati
absorb uvući
absorbed apsorbovan
absorbed uračunat
absorbent koji upija
absorbent upijajuća mat.
absorbent upijajući materija
absorber apsorber
absorbin asorbovanje
absorbin koji upija
absorbin privlačan
absorbin upijanje
absorbin usisavanje
absorbin zanosan
absorbing koji upija
absorbing privlačan
absorbing upijanje
absorbing usisavanje
absorbing zanosan
absorptance koeficijent apsorpci
absorption apsorpcija
absorption upijanje
absorption zadubljenost
accelerator akcelerator
accelerator key tipka za ubrzanje
accessories oprema
accessories pribor
accessory dodatak
accessory dopunski
accessory drugorazredan
accessory potrepštine
accessory pribor
accessory slučajan
accessory sporedan
accessory učesnik
accord akord
accord dati
accord saglasnost
accord sklad
accord skladnost
accord slaganje
accord složiti se
accord sporazum
accordance podudarnost
accordance slaganje
accordin po riječima
accordin prema
accordin prema tome
accordin prema tvrđenju
accordin saglasno
according po rečima
according po riječima
according prema
according prema tome
according prema tvrđenju
according saglasno
according to sample vjeran uzorak
accordingly na taj način
accordingly prema tome
accordingly zato
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: or
- prevod za riječ: or

Naš jezik Engleski jezik
abnormalan abnormal
abortirati abort
abortirati miscarry
abortus abortion
abortus miscarriage
administrator administrator
adsorbentni materija adsorbent
adsorber adsorbent
aerodorom aerodorom
aerometeorograf aerometeorograp
agitator agitator
agresor aggressor
akcelerator accelerator
akcelerator smasher
akord accord
akord piecework
akumulator accumulator
akumulator battery
akumulatorska posuda battery box
akumulatorski srebro silvercel
alegorija allegoric
alegorija allegory
alegorija parable
algoritam algorithm
algoritamski algorithmical
algoritmičar algorithmist
alternator alternator
ambasador ambassador
američki orah hickory
amoralan amoral
amorfni amorphous
amortizac.kapi. sinking-fund
amortizacija amortization
amortizer amortisseur
amortizer bumper
amortizer shock absorber
amortizer vibrashock
amortizovati amortize
analizator analyst
analizator analyzer
anorganski inorganic
anticipator anticipator
antikoroziv anticorrosive
aprioran a priori
apsorber absorber
apsorbovan absorbed
apsorbovati absorb
apsorbovati assimilate
apsorpcija absorption
apsorpcija soak
asistor assistor
asorbovanje absorbin
asortiman assortment
asortiman selection
atenuator attenuator
auditorija audience
auditorijum auditorium
autokolimator autocollimator
autokorelacija autocorrelation
autokorelator autocorrelator
automatski monitor automonitor
automatsko formatir. AutoFormat
automatsko formatira autoformat
automorfan automorphic
automorfizam automorphism
autor author
autoradar autoradar
autoradiograf autoradiograph
autoregresivni autoregressive
autoregulacija autoregulation
autoregulacija self-regulation
autoregulacioni self-regulating
autoritativan authoritative
autoritet authority
autoritet power
autorizacija authorization
autorizovan authorized
autorsko pravo copyright
autorstvo authoship
autorstvo paternity
autotransduktor autotransductor
autotransformatorski autoinductive
avion borbeni warplane
avionki motor aeroengine
bakrorez plate
baltičko more baltic sea
barokomora antichamber
barootpornik baroresistor
barorezistor baroresistor
baviti se spor. sporting
baviti se sportom sporting
beskorisnost uselessness
beskoristan futile
beskoristan unavailing
beskoristan unproductive
beskoristan useless
besprekoran blameless
besprekoran immaculate
besprekoran indefectible
besprekoran irreproachable
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: or
- prevod za riječ: or


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| o | od | os | bor | hor | tor | for | on | nor | oar | of | oh | ore | our | ox |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba