Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
audiovisual audio-vizuelni
call provision pravo opoziva
improvidence bezbrižnost
improvidence nehajnost
improvident nesmotren
improvisation improvizacija
improvise improvizirati, impro
improvise improvizovati
improvised improviziran
jovial raspoložen
jovial veseo
movies bioskop
movies filmovi
movies kino
moving dirljiv
moving ganutljiv
moving koji se pokreće
moving lutajući
moving pokretan
moving uzbudljiv
novice iskušenik
novice neofil
novice novajlija
novice novak
novice obraćenik
novice početnik
peace loving miroljubiv
peace-loving miroljubiv
provide dati
provide dobaviti
provide dobavljati
provide obezbediti
provide obezbijediti
provide pred.mere
provide preduzeti mjere
provide predvideti
provide predvidjeti
provide pripremiti
provide snabdeti
provide snabdjeti
provide with urađaj, postrojenje
provide with an acceptance pripremiti akcept
provided ako
provided pod uslovom
provided samo ako
provided u slučaju ako
providence dalekovidost
providence promisao
providence providjenje
providence proviđenje
providence smotrenost
providence sudbina
providence štednja
provident dalekovidan
provident oprezan
provident štedljiv
provider dobavljač
provider nabavljač
providin imajući u vidu
providin pod uslovom
providing pod uslovom
province okolina
province periferija
province pokrajina
province predeo
provincial malogradjanin
provincial malograđanin
provincial palanački
provincial pokrajinski
provincial provincijski
provincial provinciski
provincialism malogradjansko
provincialism malograđansko
provision nabavljanje
provision namirnice
provision odredba
provision opskrba
provision pribava
provision priprema
provision propis
provision snabdevanje
provision snabdijevanje
provision(s) namirnice
provisional prethodan
provisional privremeni
proviso klauzula
proviso pogodba
proviso uslov
provisory privremen
provisory uslovan
removing uklanjanje
soviet sovjet
soviet sovjetski
trgovina trgovina
unprovided neopremljen
unprovided nepredvidjen
unprovided nepredviđen
unprovided nespremljen

Naš jezik Engleski jezik
ovi these
amovi harness
blagosloviti bless
blagosloviti sanctify
bogoslovija seminary
boje i lakovi paints and varnishes
bolja polovina rib
borba sa bikovima bullfight
borovina pine
božikovina holly
brdovit hilly
brdovit mountainous
brdovit upland
brdovit kraj highland
bregasta osovina cam shaft
bregovit kolut cam disc
brkovi moustache
brkovi mustache
brkovi (mačke) whiskers
čežnja za domovinom nostalgia
čežnuti za domovinom be homesick
cjelovit entire
cjelovit whole
člankovit articulated
crepovi smithereens
čudovišnost monstrosity
čudovištan monstrous
čudovište monster
čudovište prodigy
dalekovid far seeing
dalekovid far sighted
dalekovid far-seeing
dalekovid far-sighted
dalekovid long sigthed
dalekovid long-sigthed
dalekovid profound
dalekovidan prescient
dalekovidan provident
dalekovidost providence
darovit talented
darovitost ability
darovitost talent
dnevna zapovijed dispatch
dnevne novine daily
dnevni novine daily
dodatni vodovi added wires
domovina home
domovina homeland
domovina motherland
dovikivati shout
doviknuti summon
dovinuti se reach
dovitljiv apprehensive
dovitljiv cute
dovitljiv ingenious
dovitljiv inventive
dovitljiv quidk witted
dovitljiv quidk-witted
dovitljiv resourceful
dovitljiv sagacious
dovitljiv shifty
dovitljivost wit
dugovi arrears
duhovi whitsun
duhovit facetious
duhovit quick
duhovit racy
duhovit smart
duhovit spicy
duhovit spirited
duhovit witted
duhovit witty
duhovita primjedba quirk
duhovita primjedba wisecrack
duhovita primjedba witticism
duhoviti odgov. rapartee
duhoviti odgovor rapartee
duhovitost catchword
duhovitost rapartee
duhovitost salt
duhovitost wit
dvoosovinski twin-shaft
ebonovina ebony
efektivni troškovi actual cost
električni vodovi wiring
farovi headlights
filmovi movies
glasovit famous
gorovit hilly
gorovit mountainous
gotovina cash
gotovina stock
grofovija county
grofovija shire
hamovi harness
hirovit capricious
hirovit cranky
hirovit tetchy
hladovina cool
hladovit shadowy
hladovito mesto shade
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ovi
- prevod za riječ: ovi


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| svi | o?i | ovim | novi | ova | owi | oni | ove | ovo | vi |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba