Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
abandoning napuštanje
accordionist harmonikaš
acrimonious jedak
acrimonious razdražljiv
acrimonious zajedljiv
admonish napomenuti
admonish opominjati
admonish podsetiti
admonish podsjetiti
admonish potsjetiti
admonish prekljinati
admonish savetovati
admonish savjetovati
admonish ubedjivati
admonish ubjeđivati
admonish upozoriti
admonition primedba
admonition primjedba
admonition savet
admonition savjet
admonition ukor
agonic line agona
agonic line linija nultih deklin
agonize biti u agoniji
agonize mučiti se
air-conditioning klimatizacija
airconditioning erkondišn
all-electronic potpuno elektronski
all-subsonic čisto podzvučan
all-supersonic čisto nadzvučan
ammonia amonijak
ammonia salmijak
ammoniac amonijakov
ammoniac amonijačni
ammonium amonijum
anharmonic neharmonijski
antagonism antagonizam
antagonism neprijateljstvo
antagonism otpor
antagonism protivljenje
antagonist antagonista
antagonist neprijatelj
antagonist protivnik
antagonist suparnik
antagonistic neprijateljski
antagonistic odbojni
antagonistic protivan
antimicrophonic protiv mikrofonije
antimonide antimonid
antimonite antimonit
arsonist palikuća
astonish zadiviti
astonish zapanjiti
astonish začuditi
astonishing koji zadivljuje
astonishing koji začudjuje
astonishing koji začuđuje
astonishment divljenje
astonishment čudjenje
astonishment čuđenje
astrionics kosmička elektronika
asynchronisy asinhronizam
asynchronisy asinhronost
audiomonitor kontrolor zvuka
autoionization autojonizacija
autoionization samojonizacija
automonitor automatski monitor
automonitor automatski prikaziva
autosynchronize autosinhronizovano
avionics avioelektronika
biconical bikoničan
biconical dvokonusni
biharmonic biharmonijski
bioelectronics bioelektronika
bionical bionički
bionics bioelektronika
bionics bionika
bonifire proslava
bonifire signal
bonifire vatra
ceremonial ceremonija
ceremonial obred
ceremonial obredan
ceremonial svečanost
ceremonial zvaničan
ceremonious izveštačen
ceremonious izvještačen
ceremonious neprirodan
chronic hroniča
chronic kroničan
chronic zastario
chronicle hronika
chronicle kronika
chronicle ljetopis
colonial stan. kolonije
colonial stanovnik kolonije
colonist kolonist(a)
colonization kolonizacija
colonize kolonizovati
colonize kolonizovati, koloni
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: oni
- prevod za riječ: oni

Naš jezik Engleski jezik
oni themselves
oni they
adicioni član add gate
agonija agony
akronim acronym
amonijačni ammoniac
amonijak ammonia
amonijakov ammoniac
amonijum ammonium
anoniman anonymous
anoniman authorless
anoniman nameless
antagonista antagonist
antagonizam antagonism
antifrikcioni sredst sliding agent
antimonid antimonide
antimonit antimonite
apelacioni appellant
asinhronizam asynchronisy
autojonizacija autoionization
autokonvekcioni autoconvective
automatski monitor automonitor
autoregulacioni self-regulating
autosinhronizovano autosynchronize
aviacioni air
avijacioni air
avioelektronika avionics
avioni craft
bez ceremonije unceremonious
bez monitora unmonitored
bifurkacioni bifurcational
biharmonijski biharmonic
bikoničan biconical
bioelektronika bioelectronics
bioelektronika bionics
bionički bionical
bionika bionics
biti pionir pioneer
biti u agoniji agonize
blagovaonica dining room
bočica s amonijakom smelling bottle
bonitet credit worthiness
bonitet financial reliability
bonitet solvency
bravarska radionica locksmith's workshop
čekaonica waiting-room
čeoni spoj butt joint
čeoni strug face lathe
čeoni talas bow-wave
ceremonija ceremonial
ceremonija ceremony
ceremonijalan formal
češljaonica hairdresser's
četvorougaoni tetragonal
četvorougaonik quadrangle
cionista zionist
cirkonijum zirconium
čisto misaoni theoretic(al)
čitaonica library
čitaonica reading room
dati kiseonik oxygenate
dejonizacija scavenging
dejonizovana voda deionized water
deonica share
dimenzioniran sized
dimenzioniranje sizing
dimenzionirati size
dioni sectional
dionica share
dioničar shareholder
dionice u vlasništvu holdings (of shares)
dionička glavnica share capital
dioničko društvo stock company
direkcioni ugao y-azimuth
donijeti bring
donijeti carry
donijeti fetch
donijeti yield
donijeti (proš. od b brought
donijeti dobit net
donijeti presudu adjudge
dražbavaonica auction house
dvonitni bifilar
dvosekcioni bisected
ebonit vulcanite
ekonomist, ekonimist economist
ekspanzionist expansionist
ekspanzionistički expansionist
ekspanzionizam expansionism
eksponirati expose
elektronika electronics
emisija dionica placing
filharmonija philharmonic
funkcionisanje functioning
funkcionisanje operation
funkcionisati work out
fuzionirati fuse
fuzionirati merge
fuzionirati (finansi merge
gluhonijem deaf-mute
gluvonijem deaf-mute
gonič driver
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: oni
- prevod za riječ: oni


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| osni | o?i | on | ona | ono | poni | ni | o?ni | one | owi | ovi |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba