Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
point glavna stvar
point mjesto
point naznačiti
point pitanje
point poen
point pojedinost
point pokazati
point položaj
point svrha
point tačka
point tema
point vrh
point zašiljiti
appoint imenovati
appoint naimenovati
appoint odrediti
appoint opremiti
appoint opskrbiti
appoint postaviti
appoint propisati
appoint ustanoviti
appoint ustanoviti
appointment imenovanje
appointment naimenovanje
appointment nalog
appointment odredba
appointment postavljenje
appointment sastanak
appointment zakaz. sastanak
appointment zakazan sastanak
ballpoint vrh s kuglicom
ballpoint-pen hemijska olovka
boiling point tačka ključanja
branch point tačka grananja
breakpoint prelomna tačka
breakpoint tačka loma
breakpoint tačka prekida
breakpoint zaustavljanje
checkpoint kontrola
counterpoint kontrapunkt
decimal point decimalni zarez
disappoint razočarati
floating-point pokretni zarez
freezing point ledište
insertation point tačka umetanja
middle point centar
pay-point blagajna
pin point odrediti položaj
point angle ugao vrha noža
point blank pravo u oči
point blank u lice
point gauge,thread template mjerilo za vrh narez
point size mjera za veličinu pi
point-blank pravo u oči
point-blank u lice
pointed tool nož sa oštrim vrhom
pointer aluzija
pointer kazaljka
pointer nagoveštaj
pointer nagovještaj
pointer nišandžija
pointer prepeličar
pointer ptičar
pointer putokaz
pointer skazaljka
pointer strelica
pointer( mouse) pokazivač(miša)
pointles bespredmetan
pointles beznačajan
pointless besadržajan
pointless besmislen
pointless lišen
pointless neduhovit
pointless neumjesan
reappointment reizbornost
set point potrebna vrijednost
standpoint gledište
standpoint način mišljenja
starting point polazna tačka
tool point vrh ( šiljk ) noža
turning point odlučujući trenutak
turning point prekretnica
turning-point prekretnica
umbilical point tačka kruga
yield point granica popuštanja
yield point granica razvlačenja
zero point nulta tačka skale

Naš jezik Engleski jezik
pin-point keceljica


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| appoint | coin | count | dint | dont | faint | feint | flint | foist | font | fount | glint | hint | hoist | join | joint | loin | mint | moist | mount | pain | paint | pant | pent | pin | pine | ping | pink | pint | pit | plaint | plant | pliant | plinth | poet | pointer | poise | pond | pony | port | post | pot | potent | poult | pound | pout | print | punt | saint | splint | spoilt | sprint | stint | taint | tint | wont |


Rječnik bosanskog jezika

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba