Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
prava straight line
bespravan without rights
čovjekova prava human rights
davati pravac pilot
držati pravac steer
gimnastička sprava apparatus
glavni pravac trend
isprava document
isprava i.d.
isprava passport
isprava sheepskin
ispravak amendment
ispravak correction
ispravan accurate
ispravan amend
ispravan approved
ispravan corect
ispravan correct
ispravan exact
ispravan righteous
ispravan sound
ispravan straight
ispravan valid
kršiti prava derogate
lučka uprava port authority
manjinska prava minority rights
naprava appliance
naprava device
naprava gadget
naprava za provjeru verifier
neispravan bad
neispravan faulty
neispravan improper
neispravan incorrect
neispravan unfair
neispravan vicious
nepripravan offhand
neravnopravan unequal
neupravan oblique
opća uprava i pravos administration and judiciary
pomoćna sprava device
popravak repair
poreska uprava tax administration
povreda prava piracy
prava riječ slogan
pravac bearing
pravac cours
pravac direction
pravac route
pravac run
pravac tenor
pravac trend
pravac way
pravac razvoja trend
pripravan fit
pripravan prepared
pripravan ready
pripravan stock
promijeniti pravac veer
promijeniti pravac wander
protiv-pravac antidirection
putna isprava passport
rasprava argument
rasprava contention
rasprava controversy
rasprava dispute
rasprava parley
rasprava review
rasprava tract
rasprava treatise
rukovodstvo (uprava) management (of a business)
samouprava autonomy
samouprava home rule
samouprava home-rule
samoupravan municipal
severni pravac northward
signalna sprava semaphore
sjeverni pravac northward
sprava apparaturs
sprava apparatus
sprava appliance
sprava instrument
sprava instument
sprava machine
sprava tool
sprava , bilježnica recording instrument
sprava za mjerenje u theodolite
sprava, aparat apparatus
sprava, aparat instrument
sprava, instrument apparatus
sprava, uređaj mounting
spretna naprava notion
uprava administration
uprava direction
uprava directorate
uprava management
uprava office
uprava rule
uprava staff
uprava sway
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: prava
- prevod za riječ: prava


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pravi | prav | uprava | sprava | pravac | pravo | brave | krava | crave | drama | trava | grave | gravy | pravda | lava | brava | papa | pave | pram | prank | prate | pray | privy | prove | rave |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba