Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
prod bosti
prod podbadati
prod probojac
prod ubod
prod udarac
prod šilo
agricultural production poljoprivredna proiz
by product sporedni proizvod
by-product nusprodukt
by-product sporedni proiz.
by-product sporedni proizvod
co-production koprodukcija
dairy products mliječni proizvodi
industry of dairy products industrija mliječnih
mass - production masovna proizvodnja
mass produce masovno proizvoditi
overproduction hiperprodukcija
overproduction prek.proizvod.
overproduction prekorčenje proizvod
prodigal bujan
prodigal darežljiv
prodigal rasipnik
prodigal raskošan
prodigality izobilje
prodigality rasipništvo
prodigious golem
prodigious izvanredan
prodigious neobičan
prodigious ogroman
prodigious prostran
prodigious čudnovat
prodigy nakaza
prodigy čudovište
produce izdati
produce iznijeti
produce napisati
produce plod
produce predočiti
produce prihod
produce proizvod
produce proizvoditi
produce stvarati
producer proizvodjač
producer proizvođač
producer reditelj
producer režiser
product fabrikat
product ishod
product otpaci
product otpadak
product plod
product produkt
product proizvod
product proizvod
product rezultat
production izrada
production obrada
production proizvodnja
production of leather proizvodnja kože
productive doprinos
productive koristan
productive plodan
productive produktivni
productive proizvodni
productivity produktivnost
range of products to enclose priložiti proizvodni
reproduce kopirati
reproduce množiti se
reproduce nanovo izvesti
reproduce obnoviti
reproduce radjati
reproduce rađati
reproduce reprodukovati
reproduction kopija
reproduction ponovno stvar.
reproduction ponovno stvarati
reproduction razmnožavanje
reproduction reprodukcija
semi manufactured product poluproizvod
underproduce nedovoljna proizvodn
underproduction podbac. proizv.
underproduction podbaciti proizvodnj
unproductive beskoristan
unproductive neplodan
unproductive neproduktivan
unproductive neproizvodni
unproductive neunosan
waste products otpaci

Naš jezik Engleski jezik
automat za prod vending machine
dobra prodja marketable
dobra prođa marketable
foto produžetak artwork
hiperprodukcija overproduction
javna prodaja auction
koji prodire penetrative
koprodukcija co-production
kupoprodaja buying and selling
kupoprodajna valuta arbitrage
kupovina i prodaja buying and selling
maloprodaja retail
maloprodajni retail
manje prodoran soft
napraviti prodor breach
neprodana dela remainder
neprodana djela remainder
neproduktivan unproductive
nusprodukt by-product
odjeljenje prodaje sales departmant
predviđena prodajna projected selling price
prinudna prodajna vr forced sale value
prodaja deal
prodaja realization
prodaja sale
prodaja na veliko wholesale
prodaja za gotovinu cash sale
prodajna cijena selling price
prodajni priručnik sales manual
prodajno odjelenje sales office
prodana duša prostitute
prodat sold
prodati sell
prodati (proš. od se sold
prodati ispod cijene undersell
prodati jeftino undersell
prodav. karata booking-office
prodavac monger
prodavac salesman
prodavac seller
prodavač vendor
prodavac mleka milkman
prodavac mlijek milkman
prodavač novina news vendor
prodavač novina news-vendor
prodavac novina newsagent
prodavati distribute
prodavati retail
prodavati sell
prodavati na veliko wholesale
prodavati sitno retail
prodavnica shop
prodavnica store
prodiran piercing
prodiranje penertration
prodiranje piercing
prodiranje progress
prodiranje progression
prodirati infiltrate
prodirati needle
prodooran steady
prodor breach
prodor break-out
prodor raid
prodor vode debacle
prodoran acute
prodoran penetrating
prodoran penetrative
prodoran sharp
prodoran shrewd
prodoran shrill
prodoran steadfast
prodoran steady
prodoran stentorian
prodoran strident
prodoran trenchant
prodoran krik scream
prodoran krik squawk
prodornost acuteness
prodreti force
prodreti penetrate
prodreti permeate
prodreti pierce
prodrijemati snooze
prodrijeti force
prodrijeti penetrate
prodrijeti permeate
prodrijeti pierce
produbiti deepen
produbiti engender
produhovljen spiritual
produkcija output
produkt product
produkt fisije splinter
produkt raspada splinter
produktivni productive
produktivnost efficiency
produktivnost power
produktivnost productivity
produvati bleed
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: prod
- prevod za riječ: prod


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pred | pod | brod | porod | rod | plod | prop | proud | prow | trod |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba