Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
prop oslonac
prop podrživač
prop podupirač
prop pomagač
prop potporanj
prop stub
appropriate odgovarajući
appropriate odrediti
appropriate opredeliti
appropriate opredijeliti
appropriate pogodan
appropriate predvidjeti
appropriate prikladan
appropriate prisvojiti
appropriate svojstven
appropriated to predviđen za
appropriation odredjivanje
appropriation određivanje
appropriation opredeljivanje
appropriation opredjeljivanje
appropriation prisvajanje
apropos odnosno
apropos prikladan
apropos u pravi čas
apropos umestan
apropos umjesan
apropos uzgred
butt-prop dizač
butt-prop hvatač
butt-prop podupirač
display properties odrednice radne podl
disproportion disproporcija
disproportion nesrazmernost
disproportion nesrazmjera
disproportion nesrazmjernost
disproportionate nesrazmjeran
expropriate eksproprisati
improper neispravan
improper nepodesan
improper nepristojan
inappropriate deplasiran
inappropriate nepodesan
inappropriate neumjestan
keyboard properties odrednice tastature
misappropriate nezak.prisvojit
misappropriate nezakonito prisvojit
prop up podbočiti
propaganda propaganda
propagandist izvestilac
propagandist izvjestilac
propagandist referent
propagate prenositi
propagate propagirati
propagate umnožavati
propagate širiti
propagation prenošenje
propagation rasplodjivanje
propagation rasplođivanje
propagation razmnožavanje
propagation širenje
propel dati podstreka
propel množiti se
propel terati napred
propel tjerati naprijed
propeller elisa
propeller propeler
propeller vijak broda
propensity naklonost
propensity sklonost
proper merodavan
proper mjerodavan
proper nadležan
proper odgovarajući
proper podesan
proper prav
proper pravilan
proper pristojan
properhecy proročanstvo
properly kako treba
properly ljudski
properly pravilno
properly prikladno
properly pristojno
properties svojstva
property dobro
property imanje
property imetak
property imovina
property imovina (nepokretna)
property ispravno
property osobina
property posjed
property pravilno
property svojina
property svojstvo
property vlalsništvo
property transfer prenos vlasništva
prophecy proročanstvo
prophesy predskazati
prophesy proreći
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: prop
- prevod za riječ: prop

Naš jezik Engleski jezik
disproporcija disproportion
eksproprisati expropriate
ispod propisanog underproof
koji propušta pervious
nepropisan illegal
nepropisan irregular
nepropisno koristiti tamper
nepropusan hermetically sealed
nepropusan za paru vaportight
nepropusan za vjetar windtight
nepropusan za vodu watertight
nepropustljiv tight
propadanje come down
propadanje come-down
propadanje decadance
propadanje declension
propadanje decline
propadanje sinking
propadati decay
propadati rot
propadati sink
propaganda propaganda
propaganda sedition
propagiranje advocacy
propagirati propagate
propao ruinous
propast bane
propast calamity
propast collapse
propast debacle
propast decadence
propast destruction
propast disaster
propast doom
propast downfall
propast failure
propast fall
propast fiasco
propast perdition
propast peril
propast ruin
propast ship wreck
propast ship-wreck
propast smash
propast wreck
propasti fail
propasti perish
propasti (p.pr. od f fallen
propeler airscrew
propeler propeller
propeler screw
propinjanje prance
propis cannon
propis dictate
propis precept
propis prescription
propis provision
propis regulation
propis rule
propis specification
propis statue
propis term
propis writ
propisan assigned
propisan formal
propisan prescriptive
propisan set
propisati appoint
propisati enact
propisati prescribe
propisno duly
propisno propperly
propisno roundly
proplanak glade
proplanak lawn
proplanak opening
proporcija proportion
proporcionala proportional
proporcionalan commensurable
proporcionalan proportionate
proporcionalni throttling
proporcionalno pismo proportional font
proporcionalnos throttling
propoved homily
propoved sermon
propoved speech
propovedeti preach
propovednik apostle
propovednik preacher
propovijed homily
propovijed sermon
propovijed speech
propovijedati preach
propovjednik apostle
propovjednik preacher
proprati rinse
propratno pismo covering letter
propusna moć throughput
propusni otvor spill port
propusni pojas pass band
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: prop
- prevod za riječ: prop


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| crop | drop | plop | poop | pop | prod | props | prow |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba