Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
raka bier
baraka barrack
baraka shed
beskonačna traka tape-loop
brzina zraka airspeed
dvokraka poluga yoke
izbacivač zraka air-extractor
kliješta raka nipper
klješta raka nipper
magnetofonska traka audiotape
montažna traka assembly line
nastupanje mraka nightfall
papirna traka paper tape
papirna traka wrapper
pritisak zraka blast-pressure
programska traka program belt
protok zraka airflow
radna traka scratch tape
regulacija zraka air control
regulator zraka air control
rezervoar zraka air-drum
sklopna traka tilt tape
snop zraka beam
sređivač uzoraka sampler
stanovnik iraka iraqi
svraka magpie
svraka pie
tekuća traka assembly line
traka band
traka bookmark
traka chaplet
traka ribbon
traka strap
traka streak
traka stripe
traka tape
traka web
traka sa alatima toolbar
traka sa naslovom title bar
traka za kosu fillet
trakast band
trakasti metar tape-line
trakasti metar tape
trakasti spektar band spectra
uska traka ribbon
uska traka strip
uzimalac uzoraka sampler
uzimanje uzoraka sampling
završna traka trailer tape


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ruka | traka | rika | rasa | rak | rana | baka | aka | rata | raga | rake | raja | raa | reka |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba