Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
paprika paprika
prikaz dok. u neformat.obl. draft mode

Naš jezik Engleski jezik
rika bellow
rika roar
Afrika africa
Afrikanac african
afrikanac african
Afrikanka african
afrikanka african
afrikanski african
Amerika America
Amerikanac American
amerikanac american
Amerikanac yankee
amerikanac yankee
Amerikanka American
amerikanka american
amerikanski American
amerikanski american
automatski prikaziva automonitor
barikada barricade
barikada na putu roadblock
biometrika biometrics
deverika bream
ekranski stv. prikaz wysiwyg
elektrika electricity
fabirika mill
fabrika factory
fabrika manufactoriy
fabrika mill
fabrika plant
fabrika works
fabrika automobila motor-car factory
fabrika građevinske building equipment factory
fabrika mesinga brassworks
fabrika municije munition factory
fabrika oružja armo(u)ry
fabrika oružja armoury
fabrikacija manufacture
fabrikant manufacturer
fabrikant oružja armo(u)rer
fabrikat manufacture
fabrikat product
grafički prikaz diagram
grafički prikaz graph
grafičko prikazivanj graphics
isprika apology
isprika excuse
kalorika calorifics
karika clip
karika link
karika loop
karika shakle
karika lanca link
karikatura caricature
karikatura cartoon
kaskadni prikaz cascade
kaskadni prikaz svih cascade
klerikalac clerical
kratak prikaz digest
kratak prikaz sketch
kukurikati crow
lažno prikaziv. masquerade
lažno prikazivanje masquerade
lažno prikazivanje misrepresent
lirika lyrics
modrikast bluish
način prikazivanja s reference style
nemo prikaziva. pantomime
nijemo prikazivanje pantomime
omorika spruce
omorika spuca
općenito prikazati outline
paprika paprika
paprika pepper
perika periwig
perika wig
prikaz account
prikaz description
prikaz display
prikaz portrait
prikaz purview
prikaz reflection
prikaz version
prikaz zoom
prikaz dokum. na pun full screen view
prikaz svih prozora tiled
prikaza apparition
prikazati depict
prikazati display
prikazati read
prikazati render
prikazati represent
prikazati show
prikazati stage
prikazati (p.pr. od shown
prikazati grafički plot
prikazati se exhibit
prikazivanje display
prikazivanje presentation
prikazivanje preview
prikazivanje show
prikazivati edit
prikazivati perform
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: rika
- prevod za riječ: rika


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| vika | ruka | raka | riba | dika | kika | ria | reka | cika |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba