Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
rang zvoniti (proš. od ri
arange rasporediti
arrange aranžirati
arrange dogovoriti se
arrange dovesti u red
arrange grupisati
arrange isposlovati
arrange izgladiti
arrange namjestiti
arrange obraditi
arrange poredati
arrange poređati
arrange preurediti
arrange prilagoditi
arrange pripremiti
arrange prirediti
arrange rasporediti
arrange srediti
arrange svrstati
arrange udesiti
arrange urediti
arrange utanačiti
arrange for payment pripremiti se za pla
arrange for payment utanačiti plaćanje
arrange icons aranžiraj (uredi) ik
arranged podešen
arranged razmješten
arranged uređen
arrangement aranžman
arrangement dogovor
arrangement grupisanje
arrangement nagodba
arrangement obrada
arrangement poredak
arrangement prerada
arrangement pripreme
arrangement raspored
arrangement razmještaj
arrangement slog elemenata
arrangement sporazum
arrangement svrstavanje
arrangement uređenje
audio range čujno područje
derange praviti nered
derange remetiti
disarrange dezorganizovati
disarrange praviti nered
disarrange remetiti
disarrangement dezorganizacija
disarrangement nered
disarrangement poremećaj
estrange odstraniti
estrange otudjiti
estrange otuđiti
estrange udaljiti
grange salaš
harangue bučni govor
harangue proglas
orange narandža
orange narandžasta boja
orange pomorandža
orange juice oranžada
orangeade oranžada
quadrangle četvorokut
quadrangle četvorougao
quadrangle četvorougaonik
range domašaj
range domet
range gadjati
range gađati
range lutati
range nailaziti
range nišaniti
range obilaziti
range oblast,obseg,domet
range odabrana grupa ćelij
range opsjeg
range područje
range povrstati
range preći
range prostor
range radijus
range srediti
range of products to enclose priložiti proizvodni
range select izbor područja
range select pojačavač
ranger desantne jedinice
ranger lugar
ranger lutalica
ranger skitnica
ranger šumar
riflerange strelište
semirange kvazi-raspon
sequence,range niz,red
shooting range strelište
shooting range strijeljanje
shooting-range streljanje
short-range kratke udaljenosti
short-range kratkog dosega
sprang odskočen (proš. od s
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: rang
- prevod za riječ: rang

Naš jezik Engleski jezik
rang rank
biti u rangu rank
drangulije frippery
drangulije trinket


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bang | rano | rana | ran | fang | gang | hang | pang | rag | range | rank | rant | ring | rung | sang | tang |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba