Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
refine oplemeniti
refine očistiti
refine preraditi
refine prečistiti
refine pročistiti
refine usavršiti s
refined oplemenjen
refined otmen čovek
refined otmjen čovjek
refined prefinjen
refined prečišćen
refined rafiniran
refined ugladjen
refined uglađen
refined čist
refinement finoća
refinement istančanost
refinement otmenost
refinement otmjenost
refinement prerada
refinement prečišćavanje
refinement rafiniranje
refinement ugladjenost
refinement ugladjenost
refinement uglađenost
refinement usavršavanje
unrefined nerafiniran
unrefined neukusan


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| affine | defile | define | feline | fine | rapine | ravine | recide | recipe | recite | recline | refined | refit | refuge | refund | refuse | refute | regime | rein | remind | reside | resin | resize | retina | retinue | retire | revise | revive | rewind | seine |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba