Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
adrift nasumice
adrift nošen tamo amo
adrift prepušten sluč
adrift prepušten slučaju
aerify miješanje sa zrakom
auriferous zlatonosan
automatic rifle mašinka
calorific topao
calorific toplotni
calorification proizvodnja toplote
calorifics kalorika
calorifics nauka o toploti
calorifics toplotna tehnika
calorifier kalorifer
centrifugal centrifugalan
centrifuge centrifuga
clarify bistriti (se)
clarify razjasniti
clarify razjasniti
countrified seoski
custom tarrif carinska tarifa
drift besciljno
drift skretanje
drift smisao
drift sprud
drift tendencija
electrification elektrifikacija
glorification slavljenje
glorify hvaliti
glorify slaviti
odoriferous mirisav
odoriferous mirišljav
orifice otvor
orifice prolaz
orifice usta
orifice ušće
petrifaction okamenjenje
petrifaction skamenjenost
petrify okameniti
petrify skameniti
petrify zapanjiti
petrify zaprepastiti
purification pročišćavanje
purification čišćenje
purificatory koji čisti
purify osloboditi se
purify očistiti
purify prečistiti
purify čistiti
riff raf neupotrebljiv
riff raf otpaci
riff raf smeće
riff-raff otpaci
riff-raff smeće
rifle brazdica
rifle harati
rifle krasti
rifle pljačkati
rifle puška
rifle skidati
rifle strelci
rifle urezivati
rifle zarezivati
rifle žljeb
rifle butt kundak
rifle club streljački klub
rifleman strelac
rifleman strijelac
riflerange strelište
rift cepati se
rift cijepati se
rift napuklina
rift otvor
rift puknuti
rift pukotina
rift rupa
sacrifice žrtva
sacrifice žrtvovanje
sacrifice žrtvovati
self-sacrifice odricanje
self-sacrifice požrtvovnost
self-sacrificing požrtvovan
semiautomatic rifle poluautomatska puška
sheriff šerif
snow drift nanos snijega
snow drift snježni smet
sonorific koji daje zvuk
soporific narkotik
soporific sred.za uspavlj
soporific sredstvo za uspavlji
spendthrift rasipnik
spendthrift raspikuća
strife borba
strife razdor
strife sukob
strife svadja
strife svađa
strife tuča
tariff carina
tariff cena
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: rif
- prevod za riječ: rif

Naš jezik Engleski jezik
rif scar
carinska tarifa custom tarrif
centrifuga centrifuge
centrifuga spin-dryer
centrifugalan centrifugal
centrifugalno reguli ball governor
elektrifikacija electrification
kalorifer calorifier
kalorifer fan-heater
nostrifikacija validation of a diploma
nostrifikovati validate of a diploma
periferija circumference
periferija outskirts
periferija periphery
periferija province
periferik peripheral
periferni peripheral
periferni uređaj peripheral
potpuno elektrificir all-electric
šerif sheriff
tarifa rate
tarifa tariff
verificirka verifier
verifikacija verification
verifikacija verifyin
verifikator verifier
verifikovati verify


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| rit | if | ris | ri? | rib | rid | rift | rig | rim | rip |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba