Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
rid izbaviti
rid osloboditi se
rid otarasiti se
abridge lišiti
abridge ograničiti
abridge skratiti
abridge zbiti
abridgement izvod
abridgement ograničenje
abridgement skraćeni pregled
abridgement skraćenje
acrid jedak
acrid nadražujući
acrid oštar
acrid zajedljiv
arid dosadan
arid neplodan
arid sasušen
arid suv
arid suvoparan
astride jašući
barrier-grid zaprečna rešetka
bed ridden iznemogao
bed ridden vezan za krevet
bed-ridden iznemogao
bed-ridden vezan za krevet
bestridden jahati (p.p. od best
bestridden p.p. bestride
bestride jahati
bestride uzjahati
bridal svadba
bridal svadben
bride mlada
bride nevesta
bride nevjesta
bridegroom mladoženja
bridge most
bridge premostiti
bridge conveyor transportni most
bridge toll mostarina
bridged premošćen
bridgehead mostobran
bridging premošćenje
bridging zatvaranje kontakata
bridging šentiranje
bridle bremza
bridle spojnica
bridle uzda
bridle zaustaviti
bridle zauzdati
cartridge metak
catridge fišek
catridge naboj
catridge patrona
catridge čahura
corridor hodnik
corridor koridor
deride ismejavati
deride ismijavati
deride olupina
deride rugati se
footbridge brvno
footbridge mostić
Friday petak
friday petak
get rid of otresti se
good friday veliki petak
grid mreža
grid rešetka
grid spacing razmak između crtovl
gridline linija vodilica
gridlines crtovlje mreže
harridan nadžak baba
horrid grozan
horrid nesnosan
horrid užasan
horse riding jahanje
hybrid hibridni
hybrid melez
iridescent koji se preliva
iridescent u bojama duge
juridical pravni
juridical sudijski
juridical sudski
lurid samrtnički blijed
major gridlines glavne linije vodili
map grid koordinantna mreža k
meridian cvetanje
meridian cvjetanje
meridian meridijan
meridian najviša tačka
meridian podnevak
meridian podnevni
meridian podnevnjak
meridian procvat
meridian u naponu snage
meridian u zenitu
meridian vrhunski
meridian zenit
minor gridlines pomoćne linije vodil
override gaziti nogama
override preći preko
partridge jarebica
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: rid
- prevod za riječ: rid

Naš jezik Engleski jezik
beveridž beverage
brid edge
hibrid mule
hibridni cross bred
hibridni cross-bred
hibridni hybrid
hridina cliff
hridina palisade
hridina rock
jahati (proš. od rid rode
koji pridolazi oncoming
koji pridržava observer
korida bullfight
koridor corridor
meridijan meridian
p.p. bestride bestridden
p.pr. od ride ridden
past. od stride strode
pm(post meridiem) poslije podne
pridavati attach
pridev adjective
pridevni adjective
pridika homily
pridjev adjective
pridjevni adjective
pridobiti attach
pridobiti coax
pridobiti predispose
pridobiti prepossess
pridobiti recruit
pridoći accrue
pridodat adjoint
pridodat associative
pridodati add
pridodati adjoin
pridodati allocate
pridodati annex
pridodati attach
pridodati attribute
pridodati subjoin
pridodavanje attachment
pridolaženje oncoming
pridonijeti administer
pridružen adjoint
pridružen associative
pridružiti annex
pridružiti assign
pridružiti embed
pridružiti se accede
pridržavanje adherence
pridržavanje observance
pridržavati se abide
pridržavati se comply
pridržavati se observe
ridanje blubber
ridanje sob
ridati blubber
ridj red
riđ red
riđast roan
samopridružen self-adjoint
tetrahlorid tetrachloride
trideset thirty
veridba betrothal
veridba contract
veridba troth
vjeridba contract
vjeridba troth


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| rad | aid | arid | red | bid | rit | rod | did | brid | zid | vid | grid | hid | kid | lid | ris | mid | raid | ridj | ri? | rib | ride | rig | rim | rind | rip | rif |


Sanovnik rječnik snova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba