Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
sign natp.na radnji
sign natpis
sign natpis na radnji
sign obilježiti
sign oznaka
sign označiti
sign potpisati
sign potpisati se
sign predznak
sign simptom
sign trag
sign trrag
sign znak
algebraic sign predznak
assign dati
assign dodeliti
assign dodijeliti
assign naimenovati
assign namenuti
assign namijeniti
assign naznačiti rok
assign odrediti
assign pravni nasljednik
assign pridružiti
assign pripisati
assignable dodjeljiv
assignable naznačljiv
assignable pripisiv
assigned dodijeljen
assigned određen
assigned propisan
assignment dodeljivanje
assignment dodjela
assignment dodjeljivanje
assignment doznaka
assignment izdvajanje
assignment naimenovanje
assignment namena
assignment namjena
assignment naznačavanje
assignment odredjivanje
assignment određivanje
assignment prenos
assignment prenošenje
assignment prijenos
assignment raspodela
assignment raspodjela
assignment zadatak
at sign at-znak
at sign kod
bank-assignement bankovna doznaka
consign poveriti
consign povjeriti
consign preneti
consign prenijeti
consign pristajati
consign uručiti
consign ustupiti
consignment konsignacija
costume designer kostimograf
countersign lozinka
countersign parola
design crtati
design desen
design dezen
design dizajn
design konstruisati
design konstrukcija
design kreacija
design kreirati
design mustra
design nacrt
design namera
design namjera
design plan
design planirati
design projekat
design projektovati
design vrsta , tip konstruk
designate imenovati
designate konstruisati
designate nameniti
designate namijeniti
designate naznačiti
designate odrediti
designate označiti
designation oznaka
designation of office mjesto ureda
designation of profession oznaka zanimanja
designer dizajner
designer konstruktor
designer kreator
designer projektant
designin konstruisanje
designin projektiranje
designing konstruisanje
designing projektiranje
designing projektovanje
document design oblikovanje dokument
ensign zastavnik
insignia znak raspoznav.
insignia znak raspoznavanja
insignificance beznačajnost
insignificance neozbiljnost
insignificant beznačajan
insignificant neznatan
no assignment nema rada
page layout design oblikovanje izgleda
resign dati ostavku
resign istupiti
resign napustiti
resign odlaziti
resign odreći se
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sign
- prevod za riječ: sign

Naš jezik Engleski jezik
akustički signal audible alarm
automatski signal robot
daje signal signalman
dimni alarmni signal smoke alarm
konsignacija consignment
kraj signala tailing
kratak signal burst
mjerač jačine signal s-meter
oblik signala waveform
okidni signal trigger
primljeni signal sensed signal
probni signal spike
saobraćajni signal traffic signal
signal bell
signal bonifire
signal signal
signal token
signal wave
signal čitanja sense signal
signal poziva burr
signal poziva burring
signal za zbor assembly
signal zujalice buzzerphone
signalisati signal
signalisati signalize
signalista signalman
signalizacija signalin
signalizacija triggering
signalizirati semaphore
signalizirati signal
signalizirati signalize
signalna kućica signal-box
signalna raketa sky rocket
signalna sprava semaphore
signalna vatra watch-fire
signalni numerator teleseme
signalno svjetlo signal light
signatura signature
signet signet
taktni signal cadence
uređaj za signalizac bashertron
uzimanje signala takeoff
zvučni signal audible alarm
zvučni signal buzzer


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sigh | sin |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba