Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
signal impuls
signal korak
signal migavac
signal primetan
signal primijetan
signal signal
signal signalisati
signal signalizirati
signal upadljiv
signal znak
signal značajan
sense signal nalog čitanja
sense signal signal čitanja
sensed signal primljeni signal
signal book knjiga sa popisom
signal book kodeks
signal buzzer zujalica
signal centre centar veze
signal light signalno svjetlo
signal-book knjiga sa popis
signal-book kodeks
signal-box signalna kućica
signal-box uređaj za davanje si
signalin signalizacija
signalize davati znakove
signalize signalisati
signalize signalizirati
signalman daje signal
signalman signalista
signalman skretničar
signalman vezista
traffic signal saobraćajni signal

Naš jezik Engleski jezik
signal bell
signal bonifire
signal signal
signal token
signal wave
akustički signal audible alarm
automatski signal robot
daje signal signalman
dimni alarmni signal smoke alarm
kraj signala tailing
kratak signal burst
mjerač jačine signal s-meter
oblik signala waveform
okidni signal trigger
primljeni signal sensed signal
probni signal spike
saobraćajni signal traffic signal
signal čitanja sense signal
signal poziva burr
signal poziva burring
signal za zbor assembly
signal zujalice buzzerphone
signalisati signal
signalisati signalize
signalista signalman
signalizacija signalin
signalizacija triggering
signalizirati semaphore
signalizirati signal
signalizirati signalize
signalna kućica signal-box
signalna raketa sky rocket
signalna sprava semaphore
signalna vatra watch-fire
signalni numerator teleseme
signalno svjetlo signal light
taktni signal cadence
uređaj za signalizac bashertron
uzimanje signala takeoff
zvučni signal audible alarm
zvučni signal buzzer


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| final | sigma | sign | signalin | signed | signet | spinal |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba