Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
single izdvojiti se
single jedini
single jednostavan
single jednostruk
single neoženjen
single neudata
single odabrati
single pojedinačan
single pojedini
single poseban
single sam
single samac
single samo jedan
single bed krevet za jednoga
single breasted jednoredan
single cable jednostruki kabal
single cycle pojedinačni ciklus
single error greška u prvom bitu
single error pogrešan bit
single force pojedinačna slika
single out izdvojiti
single part pojedini dio
single polarity jednosmjerni napon
single seater jednosjed
single space jednostruki prored
single tables pojedinačne tabele
single tasking pojedinačna obrada
single valve jednostruki ventil
single-acting jednostruko djejstvo
single-acting prostog djejstva
single-address jednoadresni
single-axis jednoosni
single-bit jednobitni
single-breasted jednoredan
single-channel jednokanalni
single-core jednojezgren
single-crystal monokristalni
single-decker s jednim krilom
single-element jednočlani
single-ended nesimetričan
single-ended s jednim vodom
single-engine jednomotorni
single-engine plane jednomotorni avion
single-layer jednoslojan
single-phase jednofazan
single-piece iz cijela
single-program jednoprogramski
single-railed jednokolosiječno
single-seater jednosed
single-stage jednostepeni
single-step jednostepeni
single-thread jednostruka loza
single-valued jednoznačni
single-wire jednožični
singlet vunena potkošulja


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| angle | biangle | bungle | dangle | giggle | higgle | hinge | jangle | jingle | jungle | kindle | mangle | mingie | mingle | ringlet | senile | shingle | shingles | sickle | sidle | siege | simple | since | sine | sing | singe | singer | singlet | sizzle | spangle | spindle | swindle | swingle | tangle | tinge | tingle | tinkle |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba