Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mingle mešati se
mingle miješati se
mingle pomiješati se
commingle izmiješati se
intermingle izmiješati se
unmingled nemiješan


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| angle | biangle | bungle | dangle | giggle | higgle | hinge | jangle | jingle | jungle | kindle | mange | mangle | mantle | middle | midge | mile | mince | mine | mingie | mingy | minute | ringlet | shingle | singe | single | singlet | swingle | tangle | tinge | tingle | tinkle |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba