Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
skup agglomerate
skup aggregate
skup assemblage
skup assembly
skup collective
skup costly
skup dear
skup expensive
skup meeting
skup mob
skup party
skup precious
skup reunion
skup set
skup tally
biskup bishop
biskup pontiff
biskupija diocese
generalna skupština general assembly
iskupiti ransom
iskupiti redeem
nadbiskup archbishop
nadbiskup primate
poskup pricey
poskupiti increase in price
prekid skupštin prorogation
simbol skupa set symbol
skup znakova ansi ansi character set
skup znakova ascii ascii character set
skupa altogether
skupa together
skupina aggregate
skupina band
skupina batch
skupiti amass
skupiti contract
skupiti group
skupiti se aggregate
skupiti se huddle
skupiti se shrink
skupljač accumulator
skupljač collector
skupljanje agglutination
skupljanje aggregation
skupljanje assemblage
skupljanje contraction
skupljanje rally
skupljanje reduction(contraction)of area
skupljanje shrinkage
skupljanje shrinkin
skupljanje ( kontrak contraction
skupljati amass
skupljati harvest
skupljati rake
skupljati reap
skupljati salt
skupljati sample
skupljati Ť muster
skupljati se meet
skupljati se muster
skupljen aggregate
skupljivost shrinkability
skupne tabele related tables
skupni omnibus
skupni promiscuous
skupno pisanje gethered write
skupocen costly
skupocen expensive
skupocjen costly
skupocjen expensive
skupština assembly
skupština congress
skupština parliament
skupština dioničara general meeting
skupština općine municipal assembly
skupština opštine municipal assembly
skupštinski parliamentary
teorija skupova set theory


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| skupa | kup | stup | skip | skut | soup | sup |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba