Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
sup gutljaj
sup srkati
sup večerati
all-supersonic čisto nadzvučan
arc suppression gašenje iskra
arc suppression gašenje luka
insuperable nepremostiv
insuperable nesavladiv
insupportable nepodnošljiv
marsupial tobolčar
presuppose pretpostaviti
presupposition predpostavka
self-supporting nezavisan
source of supply izvor nabavke
super odlična roba
super statista
super suvišan čovek
super suvišan čovjek
superannuate penzion. nekog
superannuate penzionisati nekog
superannuated van upotreb
superannuated van upotrebe
superannuated vrlo star
superannuated zastareo
superannuated zastario
superannuation starosna gran.
superannuation starosna granica
superb sjajan
superb veličanstven
supercilious ohol
supercilious uobražen
superficial plitak
superficial površan
superficiality površnost
superficially površno
superfine najboljeg kval.
superfine najboljeg kvaliteta
superfine najfiniji
superfluity obilje
superfluity suvišak
superfluity višak
superfluous suvišan
superhighway autoput
superhighway autostrada
superhuman nadčovječan
superhuman natčovječanski
superintend nadzirati
superintend nadziravati
superintend upravljati
superior nadmoćan
superior pretpostavljeni
superior viši
superior court viši sud
superior public prosecutor's više javno tužilaštv
superiority nadmoć
superiority nadmoćnost
superlative superlativ
superman nadčovjek
superman natčovjek
supernatural nadnaravan
supernatural nadzemaljski
supernatural natprirodan
supernumerary prekobrojan
supernumerary statista
superscript koji je napisan izna
supersede smeniti
supersede smijeniti
supersede zameniti
supersede zamijeniti
supersensory natčulan
supersonic nadzvučni
superstition praznovjerje
superstition sujeverje
superstitious praznovjeran
superstructure nadgradnja
supertax prirez
supervene proizići iz
supervene sledovati za
supervise nadgledati
supervise nadzirati
supervise nadziravati
supervision inspekcija
supervision nadzirati
supervisor inspektor
supervisor kontrolor
supervisor mentor
supervisor nadglednik
supervisor nadzornik
supervisor supervajzor
supervisor upravljački program
supervisory nadzorni
supine lenj
supine lijen
supine trom
supper večera
supperess suzbiti
supperess ugušiti
supperess uništiti
supplant istisnuti
supplant zameniti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sup
- prevod za riječ: sup

Naš jezik Engleski jezik
činija za supu tureen
govedja supa broth
goveđa supa broth
nasuprot athwart
nasuprot oposite
nasuprot opposite
nasuprot vis a vis
očna šupljina orbit
poprečni suport cross slide
potpuno suprota polar
poziv na suparnika summon
prečnik šupljine calibre
šupa closet
šupa shed
supa soup
šupalj addle
šupalj concave
šupalj hollow
šupalj rattle brained
suparnički rival
suparnik adversary
suparnik antagonist
suparnik concurrent
suparnik rival
šupe hangar
superlativ superlative
supervajzor supervisor
šuplja bušilica brace
šupljika hem stitch
šupljika hem-stitch
šupljikav fungous
šupljikav spongy
šupljina bore
šupljina cavern
šupljina cavity
šupljina cutting
šupljina hollow
šupljina notch
šupljina recess
šupljina rut
šupljina socket
šupljina ullage
šupljina vacancy
šupljoglav rattle brained
šupljoglav rattle-brained
šupljoglavac buffer
suporta apron
supraništvo rivalry
suprotan adverse
suprotan backward
suprotan contari
suprotan diametrical
suprotan oposite
suprotan opponent
suprotan reverse
suprotan stav converse
suprotan vjetr adverse
suprotan vjetru adverse
suprotna faza antiphase
suprotna struja bringin back
suprotni back-to-back
suprotno djejstvo bucking
suprotno djelovanje reaction
suprotno.del. reaction
suprotnost contrariety
suprotnost contrast
suprotnost inverse
suprotnost opposite
suprotnost opposition
suprotnost reverse
suprotstaviti confront
suprotstaviti counteract
suprotstavitise oppose
suprug consort
suprug mate
suprug spouse
supruga spouse
supruga wife
supruge (mn. od wife wives
supružanski conjugal
supružanski connubial
supružanski marital
supruzi couple
tačka suprotna zenit nadir
uzdužni suport lenght slide


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| skup | suh | suv | tup | sud | cup | kup | stup | ?up | pup | sap | srp | sip | sop | soup | supa | sue | sum | sun | up |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba