Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
slug cjevčica
slug jezgro
slug komad
slug matrica
slug umetak
sluggard lenj
sluggard lenjivac
sluggard lenjština
sluggard lijen
sluggard lijenština
sluggard trom
slugged usporen
sluggish inertan
sluggish lenj
sluggish lijen
sluggish polagan
sluggish spor
sluggish trom
sluggish business slabo odvijanje posl
sluggishness inertnost

Naš jezik Engleski jezik
loša usluga disservice
pogrebne usluge funeral services
posluga domestic
posluga servants
posluga service
protuusluga service rendered in return
sluga attendant
sluga boy
sluga butler
sluga groom
sluga hind
sluga lackey
sluga lakey
sluga man
sluga menial
sluga page
sluga serf
sluga servant
sluga valet
sluga waiter
slugarenja menial
slugeranjstvo servility
stručne usluge expert services
učiniti uslugu accommodate
učiniti uslugu oblige
učiniti uslugu serve
usluga office
usluga service
usluga utility
usluge service
zasluga desert
zasluga merit


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sluga | sluh | lug | sluz | plug | slag | slog | slue | slum | slur | slut | snug |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba