Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
stupa mortar
dopušteno odstupanje allowance
dopušteno odstupanje tolerance
dostupan accessible
dostupan available
istupanje appearance
javno nastupanj speed
javno nastupanje speed
koji nastupa acting
koji odstupa recessive
loš postupak misuse
loše postupati abuse
loše postupati ill treat
loše postupati ill-treat
loše postupati maltreat
loše postupati misconduct
lukavo postupanje manoevre
način pristupa access mode
nastupajući comming
nastupanje mrak nightfall
nastupanje mraka nightfall
nastupiti, nastupati appear
nastupiti, nastupati behave
nepristupačan arduous
nepristupačan impervious
nepristupačan inaccessible
nepristupačan inapproachable
nepristupačan perverse
odstupajuća forma odd size
odstupajući evasive
odstupanje bias
odstupanje departure
odstupanje evasion
odstupanje retreat
odstupanje surrender
odstupanje variance
odstupanje variation
odstupiti, odstupati depart
odstupiti, odstupati retreat
odstupiti, odstupati surrender
otstupanje retreat
postupak act
postupak action
postupak behavior
postupak behaviour
postupak method
postupak move
postupak pratice
postupak procedure
postupak proceeding
postupak process
postupak step
postupak treatment
postupak usage
postupak use
postupanje usage
postupati handle
postupati proced
postupati treat
postupati razumno rationalize
pravo pristupa držav freedom of information
pristupačan accessible
pristupačan amenable
pristupačan available
pristupačan popular
pristupačan ready
pristupačnost accessibility
pristupačnost acess
proces , postupak process
sa odstupanjem biased
sa odstupanjem biassed
stupac column
stupanj level
stupanj scale
stupanj stage
stupanje accession
subjektivno odstupan human bias
sudski postupak action
sudski postupak legal proceedings
ustupak accommodation
ustupanje cession
vrijeme pristupa latency time
zastupanje procuration
zastupati plead
zastupati replace
zastupati represent
zastupati nekog deputize


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| skupa | stupac | stopa | stepa | stup | rupa | setup | soup | supa | spa | spuca | step | stop | stub | stuck | stud | study | stuff | stump | stun | stung | stunk | stunt | stupe | stupid | stupor | sup |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba