Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
sure jamačan
sure nesumnjiv
sure siguran
sure sigurno
sure uvjeren
admeasure izmjeriti
admeasure odmjeriti
assure obezbijediti
assure obećati
assure osigurati
assure ubediti
assure ubijediti
assure uveravati
assure uveriti
assure uvjeravati
assure uvjeriti
assure zajamčiti
assured osiguran
assured uveren
assured uvjeren
assuredly naravno
assuredly nesumnjivo
assuredly sigurno
at leisure natenane
back pressure protivpritisak
blast-pressure pritisak zraka
censure nepovoljan sud
censure osuda
censure prigovor
censure ukor
cocksure samopouzdan
cocksure samosvestan
cocksure samosvjestan
composure mirnoća
composure pribranost
disclosure raskrinkavanje
disclosure razotkrivanje
embrasure otvor
enclosure plot
enclosure prilog
ensure garantovati
ensure jamčiti
ensure obezbediti
ensure obezbijediti
ensure odgovarati
ensure osigurati
exposure eksponaža
exposure izlaganje
exposure otkriće
fissure naprslina
fissure pukotina
halfmeasure polumjer
insure osigurati
insured osiguranik
insurer osiguravač
leisure dokolica
leisure nerad
leisure time dokolica
made to measure po mjeri
measure delitelj
measure divizor
measure djelitelj
measure izmeriti
measure izmjeriti
measure mera
measure merilo
measure mjera
measure mjera ( broj )
measure mjerilo
measure mjeriti
measure oceniti
measure ocijeniti
measure odmeriti
measure odmjeriti
measure procijeniti
measure ritam
measure takt
measure veličina
measurement dimenzije
measurement merenje
measurement mjera
measurement mjerenje
measurement veličina
pleasure dobra volja
pleasure milina
pleasure razonoda
pleasure uživanje
pleasure uživati
pleasure zadovoljstvo
pleasure želja
pleasure boat izletnička jahta
pleasure ground park
pleasure ground zabavište
pleasure-ground park
pleasure-ground zabavište
preasure tank boca pod pritiskom
preasure tank posuda pod priskom
pressure gnječenje
pressure napon
pressure navala
pressure otisak
pressure potiskivanje
pressure presovanje
pressure pritisak
pressure mine nagazna mina
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sure
- prevod za riječ: sure


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bure | cure | lure | ?ure | pure | sere | sire | sore | sue | surf | surge |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba