Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
surge uzburkanost
surge veliki talas
dostor's surgery ordinacija
insurgent buntovnik
plastic surgery plastična hirurgija
resurgent koji oživljava
resurgent koji se oporav.
resurgent koji se oporavlja
surgeon hirurg
surgeon kirurg, hirurg
surgeon operator
surgery kirurgija, hirurgija
surgery kirurški zahvat
upsurge napredak
upsurge razvoj
upsurge uspon


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| barge | budge | bulge | cure | curse | curve | dirge | forge | fudge | gorge | gurgle | huge | judge | large | lunge | lure | marge | merge | nudge | nurse | pure | purge | purse | sage | scourge | sedge | sere | serve | siege | singe | sire | sludge | sore | source | spree | spurge | stage | suave | sue | suede | suite | sung | sure | surf | surgeon | surgery | surly | survey | swage | upsurge | urge | verge |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba