Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
svenarodni native
svenarodni opštenarodni
svenarodni svenarodni
transversal poprečan
transversal presečnica
transversal presječnica
transversal transverzala
transversal transverzalan
transversally dijagonalno
transversally poprečno
transverse dijagonalan
transverse poprečan
transverse transverzala
transverse axis poprečna osovina
transversely koso
transversely poprečno
transverter preobrazivač
transverter transvertor

Naš jezik Engleski jezik
sve all
sve anything
sve every
sve everything
sve full
sve new
bez svesti unconscious
čvrsto svezati seize
iskaz svedoka attestation
iskaz svedoka testimony
izvor svetlosti illuminant
koji sve jede omnivorous
krug svetlosti halo
kuća sveštenika manse
kuća sveštenika parsonage
kula svetilja lighthouse
mesečeva svetlo moonshine
na sve strane abroad
nadasve above all
narodno sveučilište national university
neprosvećen illiberal
neprosvećen profane
nesvečan unceremonious
nesvesno unknowingly
nesvest dizziness
nesvest faint
nesvest swoon
nesvestan unconscious
nesvestica giddiness
nesvestica swoon
onesvestiti stun
onesvestiti se faint
osvedočenje persuasion
osvedočiti prove
osvestiti awake
osveta reprisal
osveta retaliation
osveta revenge
osveta vengeance
osvetiti avenge
osvetiti bless
osvetiti repay
osvetiti sanctify
osvetiti take revenge
osvetiti se avenge
osvetiti se revenge
osvetliti enlighten
osvetliti illuminate
osvetliti lighten
osvetlj.mesecom moonlit
osvetljen alight
osvetljiv vengeful
osvetljiv vindictive
osvetnik avenger
osvetoljubiv vindictive
osvežanje refresment
osvežav.piće refresher
osvežav.piće refreshment
osvežiti refresh
označi sve select all
pokaži sve show all
posve entirely
posve quite
posvećen initiated
posvećen spiritual
posvećivati dedicate
posvedočiti certify
posveta dedication
posvetiti consecrate
posvetiti dedicate
posvetiti devote
posvetiti saint
posvetiti sanctify
potsvestan subconscious
pre svega principally
prednje svetlo headlight
presvetlost serenity
pri svemu tom nevertheless
pri svemut tom nevertheless
prije svega principally
proobisvet spiv
prosvetiti enlighten
rasvetliti elucidate
sačuvaj sve, spasi s save all
samosvest pride
samosvestan cocksure
samosvestan overweening
slaba svetlost gleam
slaba svetlost taper
sve do up by
sve do up to
sve je u redu o.k.
sve najbolje all the best
sve vrijeme at all times
sveč.držanje solemnity
svečan festal
svečan festival
svečan pompous
svečan portentous
svečan solemn
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sve
- prevod za riječ: sve


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| svi | sve | eve | sva | se | ive | save | see | she | svet | sue | ove | dve |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba