Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
save izbaviti
save izuzev
save odbijati napad
save osim
save sačuvati
save sem
save snimiti
save spasiti
save spasti
save spremiti
save uštedeti
save uštedjeti
do you want to save changes to dali želiš snimiti p
save all sačuvaj sve, spasi s
save as sačuvaj kao
save as spremiti kao
save file as types sačuvaj datoteku kao
save in sačuvaj u
save in spasi u
savege divlja
savege divljak
savege surov

Naš jezik Engleski jezik
čvrst savez marriage
griža savesti compunction
griža savesti remorse
omršaveo peaked
pitati za savet consult
pravni savetnik barrister
savesno knowingly
savest conscience
savest scruple
savestan conscientious
savestan nice
savestan scrupulous
savet admonition
savet advice
savet council
savet counsel
savet hint
savet recommmendation
savet senate
savetoati se deliberate
savetodavac monitor
savetodavni advisory
savetovanje advice
savetovati admonish
savetovati advise
savetovati counsel
savetovati recommend
savetovati se consult
savez alliance
savez union
savez država confederacy
savezna država federation
savezni all inion
savezni all-inion
savezni allied
savezni federal
saveznička vojska auxillary
saveznik ally
saveznik associate
saveznik confederate
saveznik copula


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| savet | sav | sve | savez | cave | sa?e | gave | have | lave | pave | rave | safe | sage | sake | sale | salve | same | sane | sate | shave | slave | stave | suave | wave |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba