Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
tes ss
abbotess igumanija
air hostess stjuardesa
air-hostess stjuardesa
artesian arteški bunar
attest ovjeriti
attest posvjedočiti
attest potvrditi
attestation iskaz svedoka
attestation iskaz svjedoka
attestation overavanje
attestation ovjera
attestation ovjeravanje
autotest autoprovjeravanje
ball test brinelovsko ispitiva
bending test savojni ogled
compression test kompresiona proba
contest borba
contest boriti se
contest takmičenje
contest takmičiti se
countess grofica
courtesy uslužnost
courtesy učtivost
crushing test kompresiona proba
delicatessen delikatesna radnja
delicatessen poslastice
detest gnušati se
detestable mrzak
detestable odvratan
diabetes dijabetes
diabetes šećerna bolest
endnotes kraj
endnotes kraj bilješke
fatigue test provjera zamaranjem
greatest najveći
grotesque groteska
hardness test ispitivanje tvrdoće
hardness-testing machine mašina za ispitivanj
hardness-testing machine sklerometar
hostess domaćica
hostess gazdarica
incontestable neosporan
intestinal crijevni
intestine creva
intestine crijevo
intestine drob
intestine utroba
ites ono je
ites to je
latest najnoviji
latest news najnovije vijesti
lightest najsvjetlije
magistrates' court sud za prekršaje
material testing ispitivanje materija
micro-hardness testing machine mikro-sklerometar
notched-bar impact test udarna provjera
priestess svećenica
protest prigovarati
protest prigovor
protest protestovati
protest svečana izjava
quintessence srž
quintessence suština
roller skates koturaljke
scratch test provjera paranjem
service-tested isproban u rad
smear test bris
sound-testing provjera zvukom
statesman državnik
statesman politički lider
tensile test vučni ogled
tensile testing machine mašina za vučni ogle
tesla jedinica magnetne in
tesla tesla
tesla coil teslin kalem
tesla current teslina struja
tessaral tesaralni
test ispit
test ispitivanje
test ispitivati
test ispitni
test kušati
test kušnja
test ogled
test ogled, ispitivanje
test oprobati
test pokus
test pokušati
test probni
test provjera
test provjeriti
test test
test testirati
test bar ogledni štap
test bedding eksperimentalna plat
test lead ispitni provodnik
test piece uzorak
test specimen uzorak
test tube epruveta
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tes
- prevod za riječ: tes

Naš jezik Engleski jezik
arteški bunar artesian
bez teškoća smooth
delikates dainty
delikates delicacy
delikatesna radnja delicatessen
dijabetes diabetes
disati teško wheeze
groteska grotesque
hodati teško tramp
istesterisati (p.pr. sawn
kružna testera band saw
lisnato testo crumpet
mašina za testerisan sawing machine
neotesan impolite
neotesan rough
neotesan rude
neotesan rustic
neotesan momak bumpkin
neotesanac churl
neotesanac rowdy
neotesanost rough
netestiran untested
neutešan disconsolate
notes notepad
notes pocket book
notes pocket-book
poteškoća difficulty
poteškoća obstacle
praviti teškoće embarrass
protest objection
protest outcry
protest remonstrance
protestant quaker
protestovati deprecate
protestovati protest
protestovati remonstrate
rad u teškim uslovim severe duty
ručna testera back-saw
ručno testiranje desk checking
stešnjavanje restraint
suvo testiranje desk checking
teša gravitiy
tesan congested
tesan narrow
tesan poky
tesan strait
tesan tight
tesar na brodu shipwright
tesaralni tessaral
tesarstvo carpentry
tešiti console
teška industrija heavy industry
teški elektron barytron
teški elektron x-particle
teški topovi ordnance
teško hardly
teško scarcely
teško disanje pant
teško disanje wheeze
teško koračati plod
teško meni alas
teško pasti slump
teško pitanje poser
teško shvata slow witted
teško shvatljiv abstruse
teškoća ado
teškoća crux
teškoća cumber
teškoća difficulty
teškoća perplexity
teškoća predicament
teškoća rub
teškoća scrape
teškoća uneasiness
teškoće asperity
tesla tesla
teslin kalem tesla coil
teslina struja tesla current
tesnac defile
tesnac isthumus
tesnac notch
tesnac ravine
tesno closely
test test
testament testament
testast pasty
testenina noodle
tester tester
testera saw
testera za drvo wood-saw
testera za metal hack saw
testerast sawtoothed
testerisan sawn
testerisati saw
testija pitcher
testirati test
testo alva
testo dough
testo dought
testo paste
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tes
- prevod za riječ: tes


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| te | bes | tek | teg | ten | fes | ites | tas | tea | tee | test | yes |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba