Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
tea čaj
farmstead majur
forecastearning planiranje prihoda
home team domaćin (sportski)
instead mjesto
instead umesto
instead umjesto
instead of mjesto
kindergarten teacher odgojitelj
piateau plato
piateau visoravan
plateau plato
plateau visoravan
plateau zaravan
portmanteau kožni kofer
rescue team ekipa za spasavanje
roadstead sidrište
stead korist
stead mesto
stead mjesto
steadfast jak
steadfast nepokolebljiv
steadfast nepopustljiv
steadfast postojan
steadfast prodoran
steadfast ravnomeran
steadfast ravnomjeran
steadfast uporan
steadfast uravnotežen
steadfast čvrst
steadfast čvrst
steady neprekidan
steady postojan
steady potojan
steady pouzdan
steady prodooran
steady prodoran
steady ravnomeran
steady ravnomjeran
steady siguran
steady staložen
steady staložiti s
steady staložiti se
steady uporan
steady učvrstiti s
steady učvrstiti se
steady state trajno stanje
steady tone neprekidan ton
steak biftek
steak komad mesa
steak odrezak
steal krasti
steal oteti
steal pokrasti
steal prikradati se
steal ukrasti
stealth potajnost
stealthily kradom
stealthily krišom
stealthily pootajno
stealthily potajno
stealthy nečujan
stealthy skriveni
stealthy tajni
stealthy tih
steam energija
steam isparavanje
steam kretati se
steam kuvati
steam para
steam pariti se
steam parni
steam pirjaniti s
steam pirjaniti se
steam snaga
steam boiler parni kotao
steam engine parna mašina
steam engine parni stroj
steam-boiler parni kotao
steam-engine parni stroj
steamboat parobrod
steamer kotao za kuva.
steamer kotao za kuvanje
steamer parobrod
steamship parobrod
tea leaf list čaja
tea party čajanka
tea pot čajnik
tea spoon čajna kašičica
tea urn samovar
tea-urn samovar
teach naučiti
teach obučiti
teach poučavati
teach predavati
teach učiti nekoga
teachable poučljiv
teacher nastavnik
teacher učitelj
teacher of the disabled defektolog
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tea
- prevod za riječ: tea

Naš jezik Engleski jezik
iskidan (past od tea tore
naučen (p.pr. od tea taught
naučen (past od teac taught
oteti (p.pr. od stea stole
oteti (p.pr. od stea stolen
p.pr. od steal stole
p.pr. od steal stolen
p.pr. od teach taught
p.pr. od tear torn
past od steal stole
past od teach taught
past od tear tore
steatit soapstone
teatralan theatrical


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| te | teta | tek | teg | ten | tea | tea | lea | pea | tema | sea | team | tear | teat | tee | tes | ta | teza | yea |


Sanovnik rječnik snova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba