Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
accustom naviknuti
accustom navići se
accustom priučiti
accustomed navikao
accustomed naviknut
accustomed običan
accustomed uobičajen
anatomic anatomski
anatomical anatomski
anatomy anatomija
anatomy kostur
anatomy seciranje
atom atom
atomic atomiski
atomic atomski
atomical atomski
atomichron atomihron
atomicity atomnost
atomicity valentnost
atomics atomika
atomistics atomistika
atomization atomizacija
atomization raspršivanje
atomize atomizirati
atomize raspršiti
atomized atomiziran
atomizer pulverizator
atomizer raspršivač
atomizin raspršavanje
atomlike kao atom
atomlike poput atoma
atomotron generator visokog na
automat automat
automata automati
automate automatizovati
automated automatizovan
automated automatski
automatic automat
automatic automatski
automatic pištolj
automatic lathe automatni strug
automatic rifle mašinka
automatic word selection automatski odabir ri
automatical automatski
automatically automatski
automaticity automatičnost
automatics automatika
automatics teorija automata
automation automatizacija
automation ekspres restor.
automation ekspres restoran
automatism automatizam
automatism mehanika u automatu
automatization automatizacija
automatize automatizovati
automaton automat
automobile auto
automobile automobil
automobile club auto-moto klub
automobile electrician autoelektričar
automobile parts automobilski dijelov
automobile plant tvornica automobila
automobile shop autokuća
automonitor automatski monitor
automonitor automatski prikaziva
automorphic automorfan
automorphism automorfizam
azotometer azotmetar
bottom dno
bottom donja strana
bottom donji
bottom donji dio
bottom osnov
bottom podnožje
bottom case donja posuda
bottom swage donja matrica
bottom view žablja perspektiva
bottom-price najniža cijena
bottomin oslanjanje
clear through customs ocariniti
collect custom duties cariniti
custom carina
custom klijentela
custom korisnik
custom običaj
custom duty carina
custom duty carinska taksa
custom instalation korisničke instalaci
custom lists korisničke liste
custom tarrif carinska tarifa
custom's official carinik
custom-house carinarnica
customary uobičajen
customer kupac
customer mušterija
customer poručilac
customize prilagoditi
customs carina
customs clearance ocarinjenje
customs house carinarnica
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tom
- prevod za riječ: tom

Naš jezik Engleski jezik
tom tome
tom volume
anatomija anatomy
anatomski anatomic
anatomski anatomical
atom atom
atom corpuscle
atomihron atomichron
atomika atomics
atomiski atomic
atomista nuclear
atomistika atomistics
atomistika nuclear physics
atomizacija atomization
atomiziran atomized
atomizirati atomize
atomnost atomicity
atomsferske smetnje whistler
atomsfersko pištanje whistler
atomska bomba a bomb
atomska bomba a-bomb
atomski atomic
atomski atomical
atomski nuclear
autom. prekidač cut-out
automat automat
automat automatic
automat automaton
automat slot machine
automat slot-machine
automat submachine gun
automat vending machine
automat za potpisiva sign automaton
automat za prod vending machine
automati automata
automatičnost automaticity
automatika automatics
automatizacija automation
automatizacija automatization
automatizam automatism
automatizovan automated
automatizovati automate
automatizovati automatize
automatni strug automatic lathe
automatska popravka self-repair
automatska provjera built-in check
automatska provjera self-check
automatska provjera self-checking
automatska puška repeater
automatska regulacij self-adjustment
automatska zaštita self-shielding
automatski automated
automatski automatic
automatski automatical
automatski automatically
automatski oral
automatski self-acting
automatski self-adjusting
automatski self-operated
automatski self-running
automatski unattended
automatski unwatched
automatski alarmni u autoalarm
automatski balans autobalance
automatski ispravlja self-learning
automatski kodirati autocode
automatski monitor automonitor
automatski odabir ri automatic word selection
automatski pilot autopilot
automatski poziv self-call
automatski pozivni u auto poll
automatski prekidač cut out
automatski prikaziva automonitor
automatski signal robot
automatski starter self-starter
automatski upravljan unmanned
automatski-manuelni auto-man
automatski-prefiks self-
automatsko centriran self-centering
automatsko dopunjava auto complete
automatsko dopunjava autocomplete
automatsko formatir. AutoFormat
automatsko formatira autoformat
automatsko ispitivan self-check
automatsko ispravlja auto correct
automatsko ispravlja autocorrect
automatsko ispunjava auto fill
automatsko ispunjava autofill
automatsko izdvajanj auto filter
automatsko izdvajanj autofilter
automatsko navođenje self-homing
automatsko oblikovan auto format
automatsko oblikovan autoformat
automatsko održavanj self-repairing
automatsko podeš.šir AutoFit
automatsko podešavan autofit
automatsko podmaziva self-oiling
automatsko pokretanj self-starting
automatsko ponavljan autotext
automatsko postrojen auto plant
automatsko povezivan autolink
automatsko pozivanje autocalling
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tom
- prevod za riječ: tom


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| atom | trom | rom | lom | top | dom | ton | tor | tok | to | tim | toe | tog | tomb | tome | too | tot | tow | toy |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba