Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
tog odjeća
aerocartograph aerokartograf
all together đuture, u đuture
altogether skupa
altogether ukupno
altogether zajedno
autogeneration auto-generacija
autogenous autogeno zavarivanje
autogenous autogenski
autogiro autožir
autogiro žiroplan
autograph autogram
autograph originalni rukopis
autograph svojeručni pot.
autograph svojeručni potpis
autographic registracioni
cartographer kartograf
cinematography kinematografija
photograph fotografija
photographer fotograf
photographer's shop fotografska radnja
photographic fotografski
photography fotografija
telautograph telautograf
teleautogram foto telegram
teleautography foto telegrafija
telephotograph telefotografija
telephotography telefotografija
together jedan sa drugim
together skupa
together ujedno
together zajedno
toggle klip-prekidač
toggle koljenasta poluga
toggle mehanizam prekidača
toggle pokretna poluga
toggle prekidač
toggle prečka
toggle žabica
toggle case zamjena slova
toggle circuit bistabilno kolo
toggle switch kip prekidač
toggle- joint koljenasti zglob
togs toga
togs uniforma

Naš jezik Engleski jezik
aerokartograf aerocartograph
autogeno zavarivanje autogenous
autogenski autogenous
autogram autograph
bioortogonalan biorthogonal
desetogodišnji decennary
dvestogodišnji bicentenary
dvjestogodišnji bicentenary
dvjestogodišnjica bicentenary
eho nepoznatog porij angel
fotograf photographer
fotografija photograph
fotografija photography
fotografija snap
fotografisati snap
fotografska lampa arditron
fotografska radnja photographer's shop
fotografski photographic
fotografski snimak panel
i pored toga all
i pored toga nevertheless
i pored toga yet
istog stepena co ordinate
istog stepena co-ordinate
iz toga thereof
iz toga thereout
jastog lobster
jastuk valjkastog ob bolster
još štogod anything else
kartograf cartographer
kinematografija cinematography
kinomatografija film industry
litografija lithography
mala fotografij midget
mala fotografija midget
nakon toga afterwards
od tog thereof
od tog doba thenceforth
od toga doba thence
od toga doba thereafter
oko toga hereof
ortografija orthography
ortografija spelling
osim toga again
osim toga moreover
osjećaj vrtoglavice dizzy
petogodišnji quinquennial
petogodišnji plan five-year plan
plemenitog roda high born
plemenitog roda high-born
pomoću toga therby
pored toga additionally
pored toga besides
poslije toga thereafter
povrh toga moreover
prije toga beforehand
prostog djejstva single-acting
radi toga thereat
sem toga additionally
sem toga besides
šestog stepena sextic
stog mow
stog rick
stog stack
stoga consequently
stoga so
stoga then
stoga thence
stoga therby
stoga therefore
stoga thus
štogod anything
štogod ought
stogodišnjak centenerian
stogodišnji centenary
stogodišnji centenerian
stogodišnji secular
stogodišnjica centenary
stogodišnjica centuple
stogodišnjica tricentenary
svetogrdje sacrilege
svetogrđe sacrilege
telautograf telautograph
telefotografija telephoto
telefotografija telephotograph
telefotografija telephotography
toga togs
usled toga thereupon
usljed toga thereupon
uštogljen starchy
uštogljenost starch
vrtoglav giddy
vrtoglavica dizziness
vrtoglavica giddiness
vrtoglavica stager


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| teg | bog | top | cog | ton | tor | tok | dog | fog | hog | rog | to | jog | log | stog | trg | tag | toe | togs | toga | tom | too | tot | tow | toy | tug |


Moj prvi engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba